Iepirkumu politika

Beschaffungspolitik

Mūsu produktu tirgus panākumi ir cieši saistīti ar to kvalitāti un mūsu mērķi, apmierināt mūsu klientu vienmēr augošās kvalitātes prasības. Pastiprinātas konkurences ietekmē nacionālajos un starptautiskajos tirgos kvalitāte arvien vairāk kļūst par noteicošo faktoru.

Saskaņā ar mūsu iepirkumu stratēģiju un uzņēmuma moto "Immer Besser", mēs meklējam sadarbību ar piegādātājiem, kuriem ir līdzīga kvalitātes filozofija un kuri ir ieinteresēti sadarbībā ar globāli strādājošu sadzīves tehnikas uzņēmumu.

Mūsu apņemšanās ir īpaša ne tikai pret mūsu darbiniekiem un klientiem, bet arī pret piegādātājiem un sabiedrību. Attiecībām pret mūsu piegādātājiem jābūt orientētām uz veiktspēju, uzticību un tām jābūt ilglaicīgām.

To priekšnosacījumi ir izveidotā kvalitātes sistēma pēc DIN ISO 9000 ff., pret vidi atbildīgas darbības pēc DIN EN ISO 14001, savlaicīga un elastīga mūsu prasību izpilde, kā arī inovācijas spējas un palīdzība tehnisku risinājumu izstrādāšanā.

Miele, kā sociāli atbildīgs, ētiski pareizs un ilgstoši strādājošs uzņēmums, sadarbībā ar piegādātājiem nodrošina holistisku pieeju un ievēro starptautiskos Standards Social Accountability 8000 (https://www.sa-intl.org), un sagaida, ka arī piegādātāji tos ievēros. Standarts ir balstīts uz vairākām pastāvošām cilvēktiesībām, tai skaitā visām Starptautiskās Darba organizācijas (ILO) pamata konvencijām, vispārējās cilvēktiesību deklarācijas un Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību konvencijas.