Visu produktu priekšrocību pārskats

Augšējā ielāde
Izstrādājuma priekšrocības

Sistēma "Watercontrol" ("WCS")

Papildu sensors garantē drošību
Ūdens kontroles sistēma ("WCS") kontrolē ūdens padevi, izmantojot ūdens līmeņa sensoru. Ja normālu ūdens līmeni nav iespējams sasniegt, padeve tiek pārtraukta. Ja iekārtas iekšpusē izplūst ūdens, iekārtā esošais padeves vārsts aizveras un ūdens tiek atsūknēts mazgāšanas šķīduma tvertnē. Turklāt izplūstošu ūdeni nosaka arī pludiņa slēdzis grīdas vanniņā.
Aprīkojuma varianti atkarīgi no modeļa