BUJ – biežāk uzdotie jautājumi

Informācija par 125 gadu jubilejas kampaņu

125 nedēļu garantijas pagarinājuma pieejamība

Vai 125 nedēļu garantijas pagarinājums attiecas uz visām Miele iekārtām?

125 nedēļu garantijas pagarinājums ir pieejams atsevišķiem izstrādājumiem saistībā ar Miele 125 gadu jubileju. Plašāk par 125 Gala Edition modeļiem skatiet šeit.

Vai 125 nedēļu garantijas pagarinājums attiecas tikai uz iekārtām, kas ir iegādātas tieši no Miele? Vai tas attiecas arī uz iekārtām, kas ir iegādātas pie oficiālā izplatītāja?

125 nedēļu garantijas pagarinājums attiecas uz atsevišķām iekārtām, kas ir iegādāti tieši no Miele vai pie oficiālā izplatītāja. Plašāk par 125 Gala Edition modeļiem skatiet šeit.

Kā varu pārbaudīt, vai uz manu iekārtu attiecas 125 nedēļu garantijas pagarinājums?

Visām iekārtām, kurām ir apzīmējums “125 Gala Edition”, pienākas 125 nedēļu garantijas pagarinājums. Plašāk par 125 Gala Edition modeļiem skatiet šeit.

Cik ilgi ir pieejams 125 nedēļu garantijas pagarinājums?

125 nedēļu garantijas pagarinājums ir daļa Miele 125 gadu jubilejas piedāvājuma. Tas ir pieejams visā kampaņas periodā.

Savu iekārtu iegādājos pirms kampaņas izsludināšanas, bet vēl neesmu to saņēmis. Vai varu saņemt 125 nedēļu garantijas pagarinājumu?

125 nedēļu garantijas pagarinājums attiecas uz atsevišķām iekārtām, kas ir iegādāti kampaņas periodā. Tas neattiecas uz pirkumiem, kas ir izdarīti pirms kampaņas sākuma, un garantijas aktivēšana Miele lietotnē* nav iespējama.

Ir viens izņēmums: ja 2023. gadā iegādājāties iekārtu matēti melnā krāsā, 125 nedēļu papildu garantija ir spēkā arī tad, ja iegādes datums ir pirms kampaņas sākuma.

Garantijas pagarinājuma aktivēšana

Kā varu aktivēt savai iekārtai 125 nedēļu garantijas pagarinājumu?

QR kods

Lūdzu, pārliecinieties, ka uz Jūsu iekārtu attiecas 125 nedēļu garantijas pagarinājums. Lai aktivētu 125 nedēļu garantiju, iekārta ir jāpievieno Miele lietotnei*. Putekļu sūcējus un KWT 7112 iG obsw / matt 125 Gala Edition pietiek reģistrēt Miele lietotnē*. Lūdzu, noskenējiet QR kodu, lai lejupielādētu vai atvērtu Miele lietotni*. Rīkojieties saskaņā ar Miele lietotnes* norādījumiem, lai pievienotu savu jauno Miele iekārtu. Pēc tam saņemsiet uzaicinājumu aktivēt savu 125 nedēļu garantijas pagarinājumu.

Ja manai iekārtai ir tiesības saņemt pagarinājumu, bet nepamanīju vai neizpildīju aktivēšanas uzaicinājumu – kā tomēr varu aktivēt savu garantiju?

Ja automātiskais aktivēšanas uzaicinājums Miele lietotnē* jau tika parādīts un netika izpildīts, garantiju var aktivēt garantiju pārskata lapā. Lai atvērtu garantiju pārskata lapu, lūdzu, uzspiediet skārienlaukumam “Profils”. Ja iekārtai pienākas 125 nedēļu garantija, to var aktivēt šeit.

Vai garantijas pagarinājumu uz 125 nedēļām varu aktivēt tiešsaistē?

125 nedēļu garantijas pagarinājumu nav iespējams pieteikt Miele tīmekļvietnē. Lūdzu, aktivējiet garantiju Miele lietotnē*.

Kad varu aktivēt savai iekārtai garantijas pagarinājumu uz 125 nedēļām?

Garantija ir jāaktivē Miele lietotnē* 30 dienu laikā pēc iekārtas iegādes. Aktivēšana Miele lietotnē* ir iespējama visā kampaņas periodā.

Ja iekārta ir piegādāta pēc kampaņas perioda beigām, lūdzu, vērsieties pēc palīdzības Klientu apkalpošanas dienestā.

Kāda informācija man ir nepieciešama, lai pieteiktu 125 nedēļu garantijas pagarinājumu?

Lai iekārtu veiksmīgi savienotu ar Miele lietotni*, jums tiks lūgts ievadīt iekārtas iegādes datumu un seriālo numuru. Daudzos gadījumos procesa laikā Miele lietotne* automātiski atpazīst seriālo numuru. Ja numurs ir jāievada manuāli, ievērojiet lietotnes norādījumus vai lietojiet identifikācijas datu plāksnītes meklētāju, lai uz savas iekārtas atrastu seriālo numuru.

Vai saņemšu veiksmīgas aktivēšanas apstiprinājumu?

Tieši pēc garantijas aktivēšanas noslēgšanas garantijas statuss Miele lietotnē* atjauninās un parāda jūsu pagarināto garantiju. Turklāt jums pa e-pastu tiek nosūtīts sertifikāts ar iekārtas un garantijas datiem.

Savienošana pārī vai reģistrēšana Miele lietotnē*

Kā varu savienot savu iekārtu ar Miele lietotni*?

Lūdzu, lejupielādējiet Miele lietotni* no Apple App Store vai Google Play Store. Atveriet lietotni un rīkojieties saskaņā ar norādījumiem, lai pievienotu savu iekārtu. Lai precīzāk uzzinātu par pārī savienošanas procesa norisi, lūdzu, noskatieties arī mūsu video par savienošanu pārī.

Kādas ir sistēmas prasības, lejupielādējot Miele lietotni*?

Minimālās prasības skatiet Apple App Store vai Google Play Store datos. Plašāku informāciju, lūdzu, skatiet sistēmas prasībās mūsu tīmekļvietnē.

Kāpēc man iekārta ir jāsavieno ar Miele lietotni*, lai varētu lietot 125 nedēļu garantijas pagarinājumu?

Miele lietotne* automātiski atpazīst iekārtas, kurām pienākas 125 nedēļu garantijas pagarinājums. 125 nedēļu garantijas pagarinājuma aktivēšana ir ļoti ātrs un vienkāršs process. Arī pēc aktivēšanas jebkurā laikā varat apskatīt savas iekārtas garantijas statusu.

Ja nevaru savienot savu Miele putekļu sūcēju un KWT 7112 iG obsw / matt 125 Gala Edition ar Miele lietotni*, kā tad varu aktivēt savu garantiju?

Lai aktivētu savu 125 nedēļu garantijas pagarinājumu, lūdzu, lejupielādējiet Miele lietotni* un reģistrējiet savu putekļu sūcēju / KWT 7112 iG obsw / matt 125 Gala Edition. Pēc tam automātiski saņemsiet uzaicinājumu aktivēt 125 nedēļu garantijas pagarinājumu.

Nevaru savienot savu iekārtu ar Miele lietotni*, jo nav pieejams neviens tīkls. Kā varu aktivēt savu garantiju?

Ja rodas savienojuma problēmas, varat aktivēt 125 nedēļu garantijas pagarinājumu, vienkārši reģistrējot savu iekārtu Miele lietotnē*. Pēc reģistrācijas jums automātiski tiks uzdots jautājums, vai vēlaties aktivēt savu 125 nedēļu garantijas pagarinājumu.

Lietotne man prasa ievadīt sērijas numuru, bet nevaru atrast identifikācijas datu plāksnīti ar seriālo numuru. Kā varu savienot savu iekārtu ar Miele lietotni* bez seriālā numura?

Seriālo numuru var atrast ar identifikācijas datu plāksnītes meklētāju. Bez seriālā numura nevarat aktivēt savas iekārtas garantiju. Lūdzu, sazinieties ar mūsu Klientu apkalpošanas dienestu, lai saņemtu palīdzību.

Remonta pakalpojumi

Kāds ir manas 125 Gala Edition iekārtas kopējais garantijas laiks?

Papildu garantija sākas tieši pēc Miele 2 gadu garantijas beigām un pagarina to vēl par 125 nedēļām. Kopējais garantijas laiks ir 4 gadi un gandrīz 5 mēneši.

Manai iekārtai ir tiesības uz 125 nedēļu garantijas pagarinājumu. Vai varu šo garantiju pagarināt uz vēl ilgāku laika periodu?

Jā, savu 125 nedēļu papildu garantijas pagarinājumu par vienreizēju maksu varat pagarināt kopumā līdz 10 gadiem. Lūdzu, sazinieties ar Miele Klientu apkalpošanas dienestu.

Kādas ir būtiskās 125 nedēļu garantijas pagarinājuma priekšrocības?

Garantijas pagarinājuma būtiskākās priekšrocības:

  • Maksimāla drošība: pagarinātās garantijas darbības laikā defekti tiek novērsti bez maksas, izņemot, ja tie ir radīti tīšām vai rupjas nolaidības rezultātā. Garantijas pagarinājums sedz visas darba un transporta, kā arī rezerves daļu izmaksas.
  • Jauna iekārta: ja iekārta nav remontējama, saņemat jaunu iekārtu.
  • Uzticami un ātri: remonta gadījumā mūsu augsti kvalificētie klientu apkalpošanas dienesta tehniķi sniedz ātru un uzticamu palīdzību.
Uz ko attiecas pagarinātā garantija?

Pagarinātā garantija pilnībā attiecas uz remontiem un sedz visas darba un gatavības, kā arī rezerves daļu izmaksas, izņemot, ja defekti ir radīti apzināti vai rupjas nolaidības rezultātā. Spēkā ir līguma noteikumi.

Uz ko neattiecas garantijas pagarinājums?

Garantijas pagarinājums neattiecas uz:

– defektiem, kurus ir izraisījusi neatbilstoša uzstādīšana
– bojājumiem, kurus ir izraisījusi darbība, ko nav veikusi Miele vai pilnvarots Miele partneris
– patēriņa materiāliem / piederumiem, piemēram, mazgāšanas līdzekļiem, aktīvās ogles filtriem, ūdens filtriem
– defektiem, kuru cēlonis nav saistīts ar iekārtu (ārēja iedarbība, piemēram, transportēšanas, sitienu un triecienu vai dabas parādību radīti bojājumi)
– neatbilstošalietošana un vadība, piemēram, nepiemērotu mazgāšanas līdzekļu vai ķimikāliju lietošana, kā arī šķidrumu, putekļu vai krāsvielu iekļūšanas radīti bojājumi
– ar lietošanu saistīts vai dabisks nolietojums, piemēram, akumulatoru uzlādes jaudas mazināšanās un tādu detaļu izmantošana, kuras saskaņā ar lietošanas instrukciju izstrādājuma ekspluatācijas gaitā bija regulāri jānomaina.

Papildinformāciju, lūdzu, skatiet garantijas pagarinājuma noteikumos.

Vai varu 125 nedēļu garantijas pagarinājumu nodot jaunam lietotājam vai piemērot citai iekārtai?

125 nedēļu garantijas pagarinājumu nevar piemērot citām iekārtām. Ja mainās iekārtas īpašnieks, garantijas pagarinājumu var nodot jaunajam lietotājam. Lūdzu, sazinieties ar Miele, lai apstiprinātu jauno lietotāju.

Vai mans 125 nedēļu garantijas pagarinājums paliek spēkā, ja aizvedu savu iekārtu uz citu valsti?

125 nedēļu garantijas pagarinājums paliek spēkā, ja iekārta ir iegādāta ES dalībvalstī, Lielbritānijā, Norvēģijā vai Šveicē un tur arī atrodas. Lai pārbaudītu derīgumu citos tirgos, lūdzu, ņemiet vērā Garantijas pagarinājuma vietējā līguma noteikumus.

Vai garantijas pagarinājumā ir iekļauti arī partnera veikti remonti?

Miele rūpējas, lai negadījuma reizē nodrošinātu ātru palīdzību. Garantijas pagarinājuma ietvaros jums palīdz Miele Klientu apkalpošanas dienests vai pilnvarots partneris. Spēkā ir vispārējie Darījumu noteikumi.

Remontus, ko ir veicis bez pilnvarojuma strādājošs darbinieks, Miele neatzīs.

Kas notiek, ja iekārta vairs nav remontējama?

Ja iekārtu vairs nav iespējams remontēt par saprātīgu cenu vai remonts nav iespējams, saņemsiet identisku vai līdzvērtīgu jaunu iekārtu.

Aizstājošajai iekārtai nevar garantēt saziņu (savienojumu tīklā) ar citām iekārtām un pastāvošo mājas sistēmu. Ja iekārta tiek nomainīta, līgumā paredzētais atlikušais garantijas laiks tiek pārcelts uz jauno iekārtu.  

Kā alternatīvu pēc vēlēšanās var saņemt noteikto pašreizējo iekārtas vērtību. Ja Miele atmaksā pašreizējo iekārtas vērtību, garantijas pagarinājums tiek dzēsts.  

Vairāk, lūdzu, skatiet garantijas pagarinājuma līguma noteikumus.

Papildu piezīmes
  1. 1.
    * Paredzēta mobilajai ierīcei (minimālās prasības, lūdzu, skatiet lietotņu iegādes vietnes informācijā). Miele & Cie. KG papildu digitālais piedāvājums. Visus viedos lietojumus nodrošina Miele@home. Funkciju apjoms var mainīties atkarībā no modeļa un valsts.