Absolventi (vīr./siev.)

Absolventen

Individuāli pielāgotas, personalizētas & visaptverošas - tādas ir mūsu karjeras uzsākšanas programmas augstskolu absolventiem (vīr./siev.) un jaunajiem darbiniekiem (vīr./siev.), kas vēlas mainīt līdzšinējo karjeru. Tikai no Jums ir atkarīgs, vai vēlaties iegūt maģistra grādu kopā ar vērtīgu profesionālo pieredzi, meklējat augstvērtīgu, uz pārdošanu orientētu karjeras uzsākšanas iespēju vai vēlaties piedalīties kādā no mūsu individuālajām apmācības programmām savas turpmākās karjeras iespēju paplašināšanai. Mēs piedāvājam īpašas karjeras uzsākšanas iespējas absolventiem ar doktora grādu (vīr./siev.), kuri ir pabeiguši trīsgadīgu vidējā līmeņa vadītāju tehnisko un profesionālo apmācības programmu. Karjeras uzsākšana var būt daudzveidīga.

Kontaktinformācija