Automātiskās programmas

Vislabākais rezultāts bez pūliņiem 
Cik ilgi jāgatavo rīsi un cik ilgi – dārzeņi? Ēdieniem, ko gatavojat ar automātiskajām programmām, nav jāizvēlas ne temperatūra, ne arī ilgums – jūsu iekārta darbojas automātiski un atvieglo virtuves ikdienu. Vēlaties, lai burkāni būtu kraukšķīgi? Daudziem pārtikas produktiem gatavības pakāpi var iestatīt individuāli.
Aprīkojuma varianti atkarīgi no modeļa