Automātiskās programmas

Vislabākais rezultāts bez piepūles
Cik ilgi jāgatavo maize un cik ilgi – dārzeņi? Ēdieniem, ko gatavojat ar dažādām viedajām automātiskajām programmām, nav jāizvēlas ne temperatūra, ne arī ilgums – jūsu iekārta darbojas automātiski un atvieglo virtuves ikdienu. Vēlaties, lai cālis būtu mazliet kraukšķīgāks? Daudziem pārtikas produktiem gatavības un apbrūnināšanas pakāpi var iestatīt individuāli.
Aprīkojuma varianti atkarīgi no modeļa