Taimeris

Vieglāka gatavošana
Plīts virsmas taimeris ir paredzēts, lai mazinātu Jūsu ikdienas spriedzi, darbojoties virtuvē. Piemēram, atkarībā no modeļa Jūs varat iestatīt gatavošanas zonām darbības laiku, pēc kura tās automātiski izslēdzas, vai lietot atgādinājuma taimeri neatkarīgi no plīts virsmas funkcijām.
Aprīkojuma varianti atkarīgi no modeļa