Atlikušā karstuma indikators

Pilnīgi droši
"Miele" plīts virsmām katrai gatavošanas zonai ir atlikušā siltuma rādījums. Šis rādījums ir atgādinājums, lai Jūs nejauši neapdedzinātos pie vēl neatdzisušas gatavošanas zonas vai nenovietotu tur karstumjutīgus priekšmetus. Turklāt Jūs varat lietderīgi izmantot atlikušo siltumu un ekonomēt elektroenerģiju.
Aprīkojuma varianti atkarīgi no modeļa