Pielāgojams gatavošanas zonu izkārtojums

Praktiski ikdienas lietošanā
"Miele" plīts virsmām ir dažādu izmēru un dažāda izkārtojuma gatavošanas zonas vai degļi. Tā Jūs varat optimāli izmantot jebkādas formas un jebkāda izmēra katlus un pannas. Daudzām plīts virsmām papildus ir arī lielas cepešu gatavošanas zonas.
Aprīkojuma varianti atkarīgi no modeļa