Aizsardzība pret pārkaršanu un traucējumu kontrole

Iekārtas ilga darbmūža nodrošināšanai
Visām gatavošanas zonām ir aizsardzība pret pārkaršanu. Pārāk lielas slodzes gadījumā šī sistēma automātiski izslēdz gatavošanas zonas apsildi pirms pārkarst stikla keramika vai citas iekārtas daļas. Plīts virsma automātiski izslēdzas arī, ja uz vadības paneļa virsmas atrodas kāds priekšmets vai ir uzlijis šķidrums. Tādējādi Jūs esat pasargāts no nejaušas jaudas iestatījumu maiņas.
Aprīkojuma varianti atkarīgi no modeļa