Izslēgšanās, ja nav uzlikts gatavošanas trauks

Papildu drošība
Ja uz ieslēgtas elektriskās indukcijas plīts virsmas nav uzlikts gatavošanas trauks vai gatavošanas trauks nav piemērots, enerģijas padeve tiek pārtraukta vai vispār netiek uzsākta.
Aprīkojuma varianti atkarīgi no modeļa