Tiešā izvēle

Ātrā izvēle ar centrālo ciparu joslu
Ar centrālo ciparu joslu var vadīt gatavošanas zonas. Jaudas pakāpes un laiku var iestatīt tieši, ātri un intuitīvi. Īpaši komfortabli: vienkārša laika un taimera iestatīšana.
Aprīkojuma varianti atkarīgi no modeļa