Pastāvīga katlu atpazīšana

Labākais enerģijas izlietojums
Ja uz gatavošanas zonas jau atrodas gatavošanas trauks, ciparu josla aktivējas automātiski uzreiz pēc plīts virsmas ieslēgšanas. Tādējādi nav nepieciešams manuāli aktivēt gatavošanas zonas.
Aprīkojuma varianti atkarīgi no modeļa