Atsaukšanas funkcija

Nejauša izslēgšana nerada problēmas
Jūs nejauši izslēdzat plīts virsmu un uzreiz to pamanāt. Ja Jūs to atkal ieslēdzat 10 sekunžu laikā, visi jaudas pakāpju un laika iestatījumi ir saglabāti tādi, kā Jūs iestatījāt. Gatavošanu var turpināt bez sarežģījumiem.
Aprīkojuma varianti atkarīgi no modeļa