Tīrīšanas aizsardzība

Droša netīrumu likvidēšana
Ar vienu pirksta pieskārienu plīts virsmas lietošanu var bloķēt uz 20 sekundēm. Visi veiktie iestatījumi saglabājas. Laika atskaite ir redzama taimerī.
Aprīkojuma varianti atkarīgi no modeļa