Viedā katlu atpazīšana

Ekskluzīvi Miele
Intuitīvi un viedi
Ērta plīts virsma, ērta lietošana: ar viedo katlu atpazīšanas funkciju vadības bloka elementi vienmēr parādās pie gatavošanas trauka – neatkarīgi no tā, kur tas novietots. Vadības zona kļūst redzama tikai tad, kad novietojat trauku. Pabīdot trauku, tam atbilstoši seko arī skaitļu rinda. Ar izmēru atpazīšanas funkciju elektroenerģija tiek izmantota īpaši efektīvi. Visām mūsu plīts virsmām ar pilno virsmu ir viedā katlu atpazīšanas funkcija.
Aprīkojuma varianti atkarīgi no modeļa