Pastāvīga katlu atpazīšana

Katla novietošana un gatavošana
Jums jāieslēdz tikai plīts virsma – ja gatavošanas zonā atrodas gatavošanas trauks, atbilstošais vadības elements aktivējas automātiski. Tādējādi jums vairs nav manuāli jāieslēdz atsevišķas gatavošanas zonas. Turklāt automātiski tiek noteikts arī katla vai pannas izmērs – īpaši efektīvai elektroenerģijas izmantošanai.
Aprīkojuma varianti atkarīgi no modeļa