Priekšgludināšana

Līdz pat 50 % mazāk gludināšanas
Izmantojot papildfunkciju “Vorbügeln”, varat samazināt gludināšanai veltītās pūles pat par 50 %. Mazgāšanas programmas beigās tiek veikts nogludināšanas process. Veļa tiek griezta mitrā un siltā tvertnē un tādējādi nogludināta.
Aprīkojuma varianti atkarīgi no modeļa