"Knitterschutz"

Uzbužināta veļa pēc žāvēšanas
Ja jūs nevarat izņemt veļu uzreiz pēc programmas beigām, funkcija aizsardzībai pret burzīšanos regulāros intervālos uzbužina veļu un pasargā to no burzīšanās.
Aprīkojuma varianti atkarīgi no modeļa