Priekšgludināšana ar tvaiku

Līdz pat 50 % mazāk gludināšanas
Izmantojot papildfunkciju “Priekšgludināšana”, varat mazināt gludināšanai veltītās pūles pat par 50 %. Mazgāšanas programmas beigās tiek veikts nogludināšanas process. Veļa tiek griezta mitrā un siltā tvertnē un nogludināta ar tvaiku.
Aprīkojuma varianti atkarīgi no modeļa