Visu produktu priekšrocību pārskats

Iebūvējamie tvaika nosūcēji
Izstrādājuma priekšrocības

Filtru indikators

Lietošanas ilgums ir ērti redzams
Ja Jūsu "Miele" tvaika nosūcēja tauku filtrs vai aktivētās ogles filtrs ir piesārņots, to parāda LED indikators, kurš deg sarkanā krāsā. Tādā gadījumā filtru iespējami drīz jāiztīra vai jāapmaina. Rūpnīcā iestatīto filtru lietošanas ilgumu Jūs varat mainīt atbilstoši individuālām vajadzībām: tauku filtru tīrīšanas indikāciju var ieprogrammēt uz 20, 30, 40 vai 50 stundām, aktivētās ogles filtra maiņas indikāciju — uz 120, 180 vai 240 stundām.
Aprīkojuma varianti atkarīgi no modeļa