Katrai virtuvei piemērotākais darbības režīms

Gaisa novadīšanas režīms
Tvaika nosūcēji ar gaisa novadīšanas režīmu uzsūc garaiņus un izfiltrē no tiem tauku daļiņas, izmantojot tauku filtrus. Attīrītais gaiss pa gaisa izplūdes cauruli tiek izvadīts no virtuves. Kopā ar attīrīto gaisu no virtuves tiek izvadīti arī aromāti un liekais gaisa mitrums. Lai izvadītu gaisu no virtuves, tvaika nosūcējiem ar gaisa novadīšanas režīmu nepieciešams izveidot atveri sienā vai izplūdes atveri jumtā. Vienlaikus jāpievada svaigs gaiss, piemēram, caur atvērtu logu. Tvaika nosūcēju ar gaisa novadīšanas režīmu ir īpaši ieteicams ierīkot virs gāzes plīts virsmām vai biežas fritēšanas ierīces, grila vai Wok ierīces izmantošanas gadījumā. Šīs ierīces tvaika nosūcējam rada lielu karstuma, tauku un tvaika noslodzi, kuru visefektīvāk var izvadīt gaisa novadīšanas režīmā. Turklāt nepieciešamā gaisa pieplūde nodrošina gāzes plīts virsmu ar skābekli, kurš veicina degšanu.
Gaisa novadīšanas režīms ar ārēju ventilatoru
Gaisa novadīšanas režīmu var izmantot arī kombinācijā ar ārējo ventilatoru, kuru uzstāda ārpus tvaika nosūcēja, piemēram, pie ārsienas vai uz jumta. Uzstādot ventilatoru ārpusē, tā radītais troksnis ir daudz mazāk traucējošs. Tādējādi tvaika nosūcēja darbības trokšņi tiek samazināti līdz minimumam. Lai trokšņa samazināšana būtu efektīva, gaisa izplūdes kanālam jābūt vismaz 5-7 metrus garam. Ārējā ventilatora uzstādīšanas iespēja ir atkarīga no virtuves telpas, gaisa izplūdes kanāla iekārtojuma un izvēlētā tvaika nosūcēja.
Gaisa recirkulācijas režīms
Recirkulācijas tipa tvaika nosūcēji uzsūc garaiņus un dažādos filtra slāņos atdala no tiem tauku un aromāta daļiņas. Attīrītais gaiss tiek ievadīts atpakaļ telpā. Tā veidojas gaisa cirkulācija slēgtā telpā. Recirkulācijas tipa tvaika nosūcējiem nav vajadzīgi cauruļvadi, atveru veidošana sienā vai izplūdes atvere jumtā. Tāpēc salīdzinājumā ar gaisu novadošajiem tvaika nosūcējiem tos ir viegli uzstādīt, un dažreiz tas ir vienīgais risinājums (piem., daudzdzīvokļu namos). Gaisa cirkulācijas tipa tvaika nosūcējs ir labi piemērots izmantošanai virs elektriskās plīts virsmas. Savukārt virs gāzes plīts virsmas, kur veidojas daudz siltuma, pēc iespējas ieteicams uzstādīt gaisa novadīšanas tipa tvaika nosūcēju.
Aprīkojuma varianti atkarīgi no modeļa