Freeze&Cool 

Novietošanas telpas daudzveidīga izmantošana 
Nepieciešams vairāk vietas pārtikas produktu uzglabāšanai? Tad vienkārši un ērti var izmantot saldētavu kā dzesēšanas daļu. Tā iegūsiet vairāk uzglabāšanas vietas, piemēram, dzērienu dzesēšanai. Temperatūru aukstumiekārtas apakšējā daļā var pakāpeniski iestatīt no -26 līdz +14 °C. Tādējādi var vienmēr nodrošināt lieliskus uzglabāšanas apstākļus un, ja nepieciešams, paplašināt dzesēšanas zonu. 
Aprīkojuma varianti atkarīgi no modeļa