Uzglabāšana samazinātas vibrācijas apstākļos

Radīts īpaši vīna skapjiem
Lai vīnus glabātu īpaši saudzējošā vidē, "Miele" vīna skapjiem ir īpaši pielāgoti komponenti. Kompresors ar optimāli vienmērīgu darbību papildus ir mehāniski atdalīts no korpusa. Tāpēc vīns netiek ietekmēts.
Aprīkojuma varianti atkarīgi no modeļa