Ieslēgšanas bloķēšana

Ar vienu taustiņa spiedienu
Ar vienu pieskārienu uz ierīces ir iespējams nobloķēt tās lietošanu. Tādējādi tā ir pasargāta no nejaušas ieslēgšanas, piemēram, bērnu izraisītas.
Aprīkojuma varianti atkarīgi no modeļa