Datu aizsardzība / Sīkdatnes

Datu aizsardzība

Privātuma politika

Dārgie lietotāji!

Mēs vēlētos izmantot šo iespēju, lai dalītos ar datu aizsardzības informāciju saistībā ar mūsu tiešsaistes un mobilajiem piedāvājumiem. Tie iekļauj:

 • Mūsu tīmekļa vietni: www.miele.lv
 • Mūsu interneta veikalu: shop.miele.lv
 • Kā arī visas iOS un Android lietotnes

Ievads

Mēs, SIA “Miele”, reģ. Nr. 40103158767, adrese: Brīvības iela 40-21, Rīga, LV-1050, kā šo tiešsaistes piedāvājumu Kontrolētājs (turpmāk tekstā saukts – Miele), esam atbildīgi par jūsu kā mūsu piedāvājumu lietotāja personas datu apstrādi Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) izpratnē.

Mūsu kontaktinformācija:

SIA “Miele”

Brīvības iela 40-21, Rīga, LV-1050, Latvija

Tālrunis: 80008700

E-pasta adrese: privacy@miele.lv

Mēs ļoti rūpīgi attiecamies pret jūsu privātumu un jūsu personas datu aizsardzību. Tādēļ mēs apstrādājam jūsu personas datus tikai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, šo Privātuma politiku un VDAR.

Šīs Privātuma politikas mērķis ir informēt jūs par jūsu personas datu apstrādi mūsu tiešsaistes un mobilajos piedāvājumos, par to, kādā nolūkā tā tiek veikta, un saskaņā ar kādu juridisko pamatojumu šī apstrāde ir atļauta.

Datu aizsardzības inspektors

Ar mūsu datu aizsardzības inspektoru iespējams sazināties, izmantojot šādu e-pasta adresi: privacy@miele.lv.

Personas dati

Personas dati ir jebkura informācija saistībā ar identificētu vai identificējamu fizisku personu. Fiziska persona tiek uzskatīta par identificējamu, kad to iespējams tieši vai netieši identificēt, konkrēti piešķirot identifikatoru, piemēram, šādas personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datus vai tiešsaistes identifikatoru vienai vai vairākām speciālām īpašībām, kas izsaka šīs fiziskās personas fizisko, fizioloģisko, ģenētisko, garīgo, ekonomisko, kultūras vai sociālo identitāti. Tas iekļauj visu informāciju par jūsu identitāti, piemēram, jūsu vārdu, e-pasta adresi vai pasta adresi, jūsu klienta numuru un tiešsaistes identifikatorus. No otras puses – informācija, kas nav saistīta ar jūsu identitāti (piemēram, tiešsaistes lietotāju skaits), nav personīgi identificējama informācija.

Jūs varat izmantot mūsu tiešsaistes un mobilos piedāvājumus, neatklājot savu identitāti un nesniedzot nekādus personas datus. Lietojot mūsu tiešsaistes veikalu, Miele tīmekļa vietnes un lietotņu programmas un daži pakalpojumi tomēr uzkrāj jūsu personīgo informāciju.

Personas datu glabāšana

Mēs saglabājam jūsu datus īpaši aizsargātos serveros. Ar tehnisku un organizatorisku pasākumu palīdzību jūsu dati tiek aizsargāti pret datu nozaudēšanu, iznīcināšanu, piekļuvi, labošanu vai izplatīšanu neatļautām personām. Piekļuve jūsu datiem ir iespējama tikai dažām pilnvarotām personām. Šīs personas ir atbildīgas par serveru tehnisko, komerciālo vai redakcionālo atbalstu.

Jūsu personas dati tiek šifrēti un pārsūtīti internetā. Datu pārraidei mēs izmantojam SSL šifrēšanu (Secure Socket Layer).

Datu apstrādes tiesiskais pamatojums

Ciktāl mēs iegūstam piekrišanu jūsu personas datu apstrādei, kā datu apstrādes juridiskais pamatojums kalpo VDAR 6(1) panta (a) apakšpunkts: datu subjekts ir devis piekrišanu viņa vai viņas personas datu apstrādei vienam vai vairākiem īpašiem nolūkiem.

Ciktāl tiek apstrādāti jūsu personas dati, jo tas ir nepieciešams, lai izpildītu līgumu vai saistībā ar līgumu, piemēram, līgumiskās attiecības ar jums, kā datu apstrādes juridiskais pamatojums kalpo VDAR 6(1) panta (b) apakšpunkts: apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kura puse ir datu subjekts (fiziska persona) vai lai veiktu pasākumus pēc datu subjekta (fiziskas personas) pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.

Ciktāl mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai izpildītu juridiskās saistības, kā datu apstrādes juridiskais pamatojums kalpo VDAR 6(1) panta (c) apakšpunkts: apstrāde ir nepieciešama, lai ievērotu juridisko pienākumu saistībā ar personas datu apstrādātāju.

VDAR 6(1) panta (f) apakšpunkts piemērojams kā datu apstrādes juridiskais pamatojums, ja jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu mūsu uzņēmuma vai trešās personas likumīgās intereses, un jūsu intereses, pamattiesības un pamatbrīvības neprasa jūsu personas datu aizsardzību.

Šīs Privātuma politikas ietvaros mēs vienmēr norādīsim juridisko pamatojumu, uz kuru balstām jūsu personas datu apstrādi.  Miele likumīgās intereses:

Mēs izmantojam personas datus, lai:

 • sniegtu pakalpojumus (ieskaitot produktu pārdošanu un piegādi), kas pieejami mūsu tīmekļa vietnē www.miele.lv un mūsu interneta veikalā shop.miele.lv;
 • identificētu klientu/patērētāju;
 • novērstu krāpnieciskus darījumus;
 • personalizētu www.miele.lv tīmekļa vietnē piedāvātos pakalpojumus;
 • sūtītu e-pasta ziņojumus, tāmes, pasūtījumu apstiprinājumus, rēķinus un veiktu finanšu darījumus;
 • sūtītu apstiprinājumus, kas abonēti e-pastā (tostarp informāciju par Miele organizētajiem ēdienu gatavošanas pasākumiem);
 • atbildētu uz jautājumiem un prasībām saistībā ar www.miele.lv tīmekļa vietni;
 • informētu sabiedrību par Miele aktivitātēm.

 

Datu iznīcināšana un uzglabāšanas periods

Mēs vienmēr dzēsīsim vai bloķēsim jūsu personas datus, ja nepastāvēs nolūks to izmantošanai. Tomēr datu uzglabāšanu var paredzēt juridiskās prasības, kuras mums jāievēro, piemēram, saistībā ar likumā noteikto uzglabāšanas un dokumentēšanas pienākumu. Šādā gadījumā mēs dzēsīsim vai bloķēsim jūsu personas datus pēc attiecīgo prasību izbeigšanās.

Datu apstrāde ar vispārēju mūsu piedāvājumu izmantošanu

Informācija par izmantošanu un jūsu lietoto saziņas ierīci

Katru reizi, kad piekļūstat mūsu tiešsaistes un mobilajiem piedāvājumiem, mēs apkopojam šādu informāciju par jūsu izmantoto ierīci: pārlūkprogrammas pieprasījumu, un šī pieprasījuma datumu un laiku. Turklāt pārsūtīto datu statuss un apjoms tiek fiksēts kā daļa no šī pieprasījuma. Mēs arī apkopojam informāciju par izmantotās pārlūkprogrammas produktu un versiju un ierīces operētājsistēmu, kā arī interneta pakalpojumu sniedzēju. Mēs turpinām izsekot, no kuras vietnes piekļūts pakalpojumam.

Mēs apstrādājam šos datus tā, lai jūsu ierīcē varētu tikt rādīts saturs, piemēram, tīmekļa vietne. Turklāt mēs izmantojam tiešsaistes un mobilo pakalpojumu sniegšanas datus, arī lai konstatētu un novērstu kļūdas, noteiktu tiešsaistes un mobilo pakalpojumu izmantošanu un veiktu korekcijas vai uzlabojumus.

Sīkdatņu izmantošana

Mēs izmantojam sīkdatnes. Tie ir mazi teksta faili, kas tiek glabāti jūsu datorā un kas glabā noteiktus iestatījumus un datus, lai tiešsaistē kopīgotu saturu par jūsu pārlūkprogrammu. Sīkfails parasti satur domēna nosaukumu, no kura tika nosūtīts sīkdatnes fails, kā arī informāciju par sīkdatnes vecumu un burtciparu identifikatoru.

Mēs informējam jūs par sīkdatnēm pirms to izmantošanas ar atbilstošas piezīmes palīdzību uznirstošajā logā.

Šīs sīkdatnes ļauj mums uzkrāt un uzglabāt šādus datus:

 • Valodas iestatījumi
 • Meklēšanas iestatījumi
 • Tiešsaistes veidlapas saturs
 • Informācija lietotāja identificēšanai vai autentificēšanai
 • Produkti iepirkumu grozā
 • Produkti piezīmēs
 • Produkti no iepirkumu konsultanta

Jūsu dati, kas tiek iegūti izmantojot sīkdatnes, ir pseidonimizēti, lai pēc datiem nevarētu noteikt attiecīgo lietotāju.

Datu apstrādes juridiskais pamatojums, izmantojot sīkdatnes, noteikts VDAR 6(1) panta (f) apakšpunktā.

Google Analytics

Statistikas un[1] tostarp tīmekļa vietnes www.miele.lv un interneta veikala shop.miele.lv plūsmas analīzei mēs izmantojam Google Analytics.

Izmantojot mūsu serveros saglabātās sīkdatnes, Google Analytics apkopo statistikas un citus datus par tīmekļa vietni www.miele.lv. Datus, kas tiek apkopoti par www.miele.lv uzglabā Google. Jūs varat iepazīties ar Google privātuma politiku šeit

Google Remarketing funkcijas

Google remarketing funkcija ļauj mums attēlot lietotājiem reklāmas, pamatojoties uz viņu interesēm citās mūsu vietnēs Google Ads tīklā (tā sauktās “Google reklāmas” vai reklāmas citās vietnēs). Šim nolūkam tiek analizēta mūsu vietnes lietotāju mijiedarbība, lai lietotājiem varētu attēlot mērķtiecīgu reklāmu arī citās vietnēs pēc mūsu vietnes apmeklēšanas. Google glabā pārlūkprogrammās to lietotāju skaitu, kuri apmeklē noteiktus Google pakalpojumus vai vietnes Google Display tīklā. Šis skaitlis reģistrē šādu lietotāju apmeklējumus.

Datu apstrādes juridiskais pamatojums ir likumīgas intereses saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

Varat atspējot Google sīkdatņu lietošanu, instalējot spraudni, kas ir pieejams šajā saitē: www.google.com/settings/ads/plugin.

Turklāt jūs varat aizliegt Google uzkrāt datus, kas iegūti no sīkdatnes un ir saistīti ar jūsu tīmekļa vietnes izmantošanu (tostarp jūsu IP adresi), kā arī aizliegt Google apstrādāt šos datos, lejupielādējot un uzstādot tīmekļa pārlūkprogrammas spraudni, kas pieejams šādā saitē: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
 

AdForm

Lai uzlabotu mūsu pakalpojumu komfortu un kvalitāti, mēs izmantojam konversijas izsekošanas un atkārtotas atlasīšanas tehnoloģiju, ko nodrošina Adform ApS, Wildersgade 10B, 1408, Kopenhāgena, Dānija.

Adform Konversijas izsekošanas sistēma izveido pagaidu sīkfailu, kad lietotājs sazinās, izmantojot Adform sludinājumu. Lietotāji, kas nevēlas piedalīties izsekošanā, var atiespējot Adform sīkfailu, izmantojot Interneta pārlūkprogrammu, vai iebilst datu savākšanai un saglabāšanai jebkurā brīdī, arī turpmāk, šajā vietnē https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/).  Sīkfailus, kas jau ir saglabāti jūsu datorā, var dzēst savā pārlūkprogrammā vai izdzēst pagaidu Interneta vietnes.

Šī atkārtotās atlasīšanas tehnoloģija ļauj atlasīt tos Interneta lietotājus, kas jau ir ieinteresējušies par mūsu mājaslapu un izstrādājumiem mūsu partneru mājaslapās. Reklāmas materiāla ievietošana šajā gadījumā notiek, pamatojoties uz iepriekšējo lietotāja uzvedību, kas tiek noteikta, balstoties uz sīkfailiem.  Šis ir pagaidu sīkfails, kurš ir spēkā 60 dienas. Ja nevēlaties, lai Adform attēlotu jūsu interesēm atbilstošas reklāmas, jūs varat jebkurā laikā atteikties no turpmākās datu apkopošanas un saglabāšanas šajā vietnē https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/). Plašāka informācija par Adform privātuma politiku ir pieejama vietnē: https://site.adform.com/datenschutz-opt-out 

Juridiskais pamatojums ir VDAR.

Qualtrics

Mūsu mājaslapā izmantojam pakalpojumus, ko nodrošina Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo, UT 84604, ASV, lai veiktu aptaujas par klientiem, produktiem un zīmoliem nolūkā regulāri uzlabot mūsu produktus un pakalpojumus. Ja piedalāties aptaujā, tiks apstrādāti tikai reģistrācijas dati (datums un laika zīmogs / informācija par jūsu pārlūku un pārlūka iestatījumiem / informācija par jūsu ierīci / lietošanas datumu). Lēmums par piedalīšanos aptaujā ir jūsu brīva izvēle. Ja nevēlaties piedalīties aptaujā, varat aizvērt aptaujas uznirstošo logu ar taustiņu “X” aptaujas uznirstošā loga augšējā labajā stūrī. Datu apstrādes juridiskais pamats ir jūsu piekrišana, VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts. Jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu un turpmāk atsaukšana būs spēkā.

Saistībā ar Qualtrics pakalpojumiem izmantojam arī Qualtrics sīkdatnes, galvenokārt, lai sekotu aptauju seansiem un uzturētu tos. Plašāku informāciju par Qualtrics sīkdatņu izmantošanu skatiet mūsu sīkdatņu paziņojumā. Lai iegūtu plašāku informāciju par Qualtrics LLC un to, kā Qualtrics izmanto personas datus, lūdzu, skatiet https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.

 

Reģistrācija

Jūs varat reģistrēties kā lietotājs mūsu tiešsaistes un mobilās versijas piedāvājumu saņemšanai. Lai to izdarītu, jums jāievada pieprasītie dati, piemēram, vārds, adrese un e-pasta adrese. Mēs arī fiksējam reģistrācijas datumu, laiku un IP adresi. Reģistrācijas procesa ietvaros mēs iegūstam jūsu piekrišanu datu izmantošanai.

Reģistrācijas datu apstrādes juridiskais pamatojums ir piekrišana personas datu apstrādei vienam vai vairākiem īpašiem nolūkiem. Ciktāl jūs reģistrējaties, lai izpildītu vai uzsāktu ar mums noslēgtu līgumu, datu apstrādes juridiskais pamatojums tiek noteikts papildus –

apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kura puse ir datu subjekts, vai lai veiktu pasākumus pēc datu subjekta (fiziskas personas) pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.

Reģistrācija ir nepieciešama, lai izpildītu vai uzsāktu līgumu ar mums par noteiktiem pakalpojumiem.

Datus mēs glabāsim tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu līgumu. Turklāt mēs glabājam šos datus pēclīguma saistību izpildei, kā arī komerciālajos un nodokļu saglabāšanas periodos, kā to nosaka likumdošana. Šis uzglabāšanas periods parasti ir trīs gadi pēc attiecīgā kalendārā gada beigām.

Pasūtījumu apstrādes kārtība, izmantojot mūsu tiešsaistes veikalu

Mēs izmantojam jūsu personas datus tikai mūsu uzņēmumā un saistītajos uzņēmumos veiktiem pasūtījumiem, kā arī pasūtījuma apstrādes uzņēmumā.

Lai veiktu pasūtījuma apstrādi, mēs sadarbojamies ar dažādiem uzņēmumiem, kas atbild par maksājumu apstrādi un loģistiku. Mēs nodrošinām, ka mūsu partneri ievēro datu aizsardzības noteikumus. Tādējādi mēs nosūtām jūsu adreses datus (vārds, adrese, tālruņa numurs) attiecīgajam piegādes uzņēmumam, kas pēc tam jums piegādā pasūtītos produktus.

Juridiskais pamatojums ir VDAR 6(1) panta (b) apakšpunkts. Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu ar jums noslēgto līgumu.

Datus mēs glabāsim tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu līgumu. Turklāt mēs glabājam šos datus pēclīguma saistību izpildei, kā arī komerciālajos un nodokļu saglabāšanas periodos, kā to nosaka likumdošana. Šis uzglabāšanas periods parasti ir trīs gadi pēc attiecīgā kalendārā gada beigām.

Pasūtījumu maksājumu apstrāde

Atkarībā no izvēlētā maksājuma veida, pasūtījumu maksājumu apstrāde var tikt organizēta, iesaistot pakalpojumu sniedzēju.

Veicot apmaksu ar kredītkarti, jūsu nepieciešamie dati, piemēram, vārds, adrese un pirkuma dati tiks pārsūtīti attiecīgajam uzņēmumam, kurš izdevis kredītkarti.

Juridiskais pamatojums ir VDAR 6(1) panta (b) apakšpunkts. Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu ar jums noslēgto līgumu.

Datus mēs glabāsim tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu līgumu. Turklāt mēs glabājam šos datus pēclīguma saistību izpildei, kā arī komerciālajos un nodokļu saglabāšanas periodos, kā to nosaka likumdošana. Šis uzglabāšanas periods parasti ir trīs gadi pēc attiecīgā kalendārā gada beigām.

Datu papildu apstrāde, izmantojot Miele piedāvāto lietotni

Izmantojot lietotnes, tiek apstrādāti šādi dati:

 • Reģistrācijas datums
 • Klienta numurs, Miele konts
 • Ierīces/ierīču seriālais numurs
 • Ierīču funkcionālās īpašības, ierīces galvenie dati
 • Ierīces lietošanas dati
 • Ierīces statusa dati
 • Lietotnes lietošanas dati
 • Personiski identificējamās telekomunikāciju pazīmes

Lai nodrošinātu visaptverošu Miele@mobile lietotnes izmantošanu, nepieciešamas noteiktas sistēmas atļaujas. Programmas lietošanas sākumā un/vai tikai tad, ja lietojat attiecīgo funkciju, jums tiks lūgts piešķirt atbilstošas pilnvaras. Lūdzu, ņemiet vērā, ka atbilstošai lietotnes izmantošanai ir nepieciešama piekļuve noteiktām mobilās ierīces (viedtālruņa vai planšetdatora) funkcijām un jūsu personiskajai informācijai.

Miele@mobile lietotne ir pieejama, tā sauktajos, lietotņu veikalos (Google Play Store un Apple App Store), kurus nodrošina trešās puses. Lietotnes lejupielādei parasti ir nepieciešama iepriekšēja reģistrācija attiecīgajā lietotņu veikalā. Mēs nekādi nevaram ietekmēt šajā gadījumā savāktos, apstrādātos un izmantotos personas datus. Atbildīgā iestāde šajā gadījumā ir tikai attiecīgā lietotņu veikala operators.

 Juridiskais pamatojums datu apstrādei ir VDAR 6(1) panta (a) apakšpunkts. Ciktāl datu apstrāde ir nepieciešama attiecīgās lietotnes piedāvāto pakalpojumu izpildīšanai, tās juridiskais pamatojums ir VDAR  (1) panta (b) apakšpunkts. Turklāt ierīces lietošanas dati tiek anonīmi novērtēti, lai mūsu produktus un lietotni būtu iespējams pastāvīgi optimizēt. Juridiskais pamatojums ir VDAR 6(1) panta (f) apakšpunkts, kas nosaka, ka produkta un pakalpojuma optimizāciju pamato mūsu likumīgās intereses.

Mēs apstrādājam datus šādiem mērķiem:

 • lai uzlabotu mūsu produktu un pakalpojumu piedāvājumus (piemēram, lietotās programmas un citas sadzīves tehnikas un lietotnes funkcijas);
 • lai sazinātos ar jums, mērķtiecīgi piedāvājot pakalpojumus un produktus, kas pielāgoti jūsu vajadzībām;
 • lai izslēgtu vai novērstu traucējumus;
 • lai nodrošinātu un uzlabotu lietotnes lietojamību;
 • lai nodrošinātu lietotnes pakalpojumus.

Mēs glabājam datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams attiecīgā mērķa sasniegšanai.

Saziņa ar mums

Jūs varat sazināties ar mums dažādos veidos, arī izmantojot mūsu tīmekļa vietnē izvietoto saziņas veidlapu.

Kontaktinformācija

Jūs varat sazināties ar mums pa tālruni, izmantojot mūsu klientu līniju, pa e-pastu vai pa pastu. Ja vēlaties izmantot kādu no šīm kontaktinformācijas iespējām, mēs apkopojam personas datus, kurus jūs mums sniedzat, izmantojot izvēlēto kontaktinformācijas iespēju. Tas var būt jūsu vārds, adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs. Jūs varat izlemt, kādu kontaktinformāciju jūs vēlaties mums sniegt.

Mēs apstrādājam šos datus tikai ar tādu nolūku, lai varētu atbildēt uz jūsu jautājumu vai pieprasījumu vai apstrādāt to.

Ciktāl jūs vēlaties izmantot kontaktinformācijas formu mūsu tiešsaistes piedāvājumā, mēs uzkrājam jūsu norādītos personas datus kontaktinformācijas formā – jūsu vārdu un e-pasta adresi. Turklāt mēs saglabājam IP adresi, kā arī pieprasījuma datumu un laiku. Mēs apstrādājam datus, kas tiek nosūtīti, izmantojot kontaktinformācijas veidlapu, lai varētu atbildēt uz jūsu jautājumu vai pieprasījumu.

Kontaktinformācijas iespēju izmantošanas juridiskais pamatojums, atsaukšana

Datu apstrādes juridiskais pamatojums, izmantojot piedāvātās kontaktinformācijas iespējas, ir jūsu piekrišana, atbilstoši VDAR 6(1) panta (a) apakšpunktam. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā. Kad jautājumu esam apstrādājuši, sākotnēji dati tiek saglabāti gadījumam, ja rodas papildu jautājumi. Datu dzēšanu iespējams pieprasīt jebkurā laikā; pretējā gadījumā dzēšana notiek pēc lietas slēgšanas. Mēs nekavējoties izdzēsīsim datus, ja mums nebūs pienākuma tos glabāt, ko nosaka komerciāli vai ar nodokļiem saistīti noteikumi.

Sociālie mediji

Mūsu tiešsaistes un mobilajā piedāvājumā jūs atradīsiet saites uz sociālo tīklu Facebook, kā arī mūsu YouTube kanālu. Saites tiek apzīmētas ar attiecīgā pakalpojuma sniedzēja logotipu.

Noklikšķinot uz saitēm, tiek atvērtas atbilstošās sociālo mediju lapas, kurām šī Privātuma politika nav piemērojama. Lai saņemtu detalizētu informāciju par piemērojamiem noteikumiem, lūdzam skatīt attiecīgo pakalpojumu sniedzēju Privātuma politiku. Jūs tās varat atrast šeit:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

YouTube: https://policies.google.com/privacy

Jūsu tiesības

Atbilstoši VDAR – attiecīgajām personām ir atšķirīgas tiesības. Ja vēlaties izmantot savas tiesības vai saņemt papildu informāciju, lūdzam droši vērsties pie mums jebkurā laikā.

Attiecīgās tiesības it īpaši iekļauj:

 • Tiesības saņemt informāciju: Saskaņā ar VDAR 15. pantu jūs varat pieprasīt apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam ar jums saistītos personas datus. Ja šāda apstrāde ir pieejama, jūs varat arī pieprasīt no mums papildu informāciju par apstrādi.
 • Tiesības uz datu labošanu: Saskaņā ar VDAR 16. pantu jūs varat pieprasīt datu labošanu un/vai pabeigšanu, ja jūsu apstrādātie personas dati ir nepareizi vai nepilnīgi.
 • Tiesības ierobežot apstrādi: Noteiktos apstākļos saskaņā ar VDAR 18. pantu jūs varat pieprasīt jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu.
 • Tiesības uz atcelšanu: Saskaņā ar VDAR 17. pantu noteiktos apstākļos jums ir tiesības pieprasīt par jums saglabāto personas datu dzēšanu.
 • Tiesības uz datu pārnesamību: Saskaņā ar VDAR 20. pantu noteiktos apstākļos jums ir tiesības saņemt savus personas datus, kurus esat sniedzis pārzinim strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un tiesības minētos datus nosūtīt citam pārzinim, un pārzinis, kuram attiecīgie personas dati sniegti, tam nerada nekādus šķēršļus.

Ja jūsu personas dati ir balstīti uz likumīgām interesēm un tiek apstrādāti atbilstoši VDAR 6(1)(1) panta (f) apakšpunktam, jums ir tiesības iesniegt iebildumu pret jūsu personas datu apstrādi saskaņā ar VDAR 21. pantu, ja pastāv iemesli, kas radušies jūsu konkrētajā situācijā.

 Sūdzības

Ja uzskatāt, ka mūsu personas datu apstrāde neatbilst šai Privātuma politikai vai piemērojamajai Privātuma politikai, jūs varat iesniegt sūdzību mūsu datu aizsardzības inspektoram. Datu aizsardzības inspektors izskatīs jautājumu un informēs jūs par testa rezultātiem. Turklāt jums ir arī tiesības lēmumu pārsūdzēt uzraudzības iestādē.

Papildu informācija

Datu nodošana trešajām personām

Principā mēs nenododam personas datus trešajām pusēm, ja tas nav saskaņā ar šajā Privātuma politikā minētajiem nolūkiem. Tomēr, ciktāl mums saskaņā ar likumu vai tiesas rīkojumu ir noteikts šāds pienākums, mēs nosūtīsim jūsu datus iestādēm, kas ir tiesīgas saņemt informāciju:

 • Miele var nodot jūsu personas datus iestādēm, tostarp valsts un citām iestādēm (piemēram, tiesībaizsardzības iestādēm, zvērinātu notāru birojiem, nodokļu administrācijām, uzraudzības iestādēm un finanšu izlūkošanas aģentūrām) saistībā ar jebkuru tiesas procesu;
 • apdrošināšanas sabiedrības prasījumu gadījumā;
 • revidentiem, finanšu konsultantiem vai citiem Miele apstiprinātiem personas datu apstrādātājiem tikai tiktāl, cik tas paredzēts tiesību aktos;
 • trešajām personām, kas ir atbildīgas par dažādu reģistru (piemēram, kredītreģistu, komercreģistru vai citu reģistru, kas uzkrāj personas datus) izveidi;
 • citām trešajām personām, kas saistītas ar Miele pakalpojumu sniegšanu, ieskaitot bankām vai līzinga sabiedrībām, arhīviem, pasta un kurjeru uzņēmumiem, pārvadāšanas uzņēmumiem;
 • jebkādām citām trešajām personām, lai aizsargātu mūsu likumīgās tiesības (ieskaitot informācijas nodošanu pusēm, lai novērstu krāpniecību).

 

Saites uz citām mājaslapām

Mūsu tiešsaistes piedāvājumā ir saites uz citām tīmekļa vietnēm. Šīs saites parasti tiek attiecīgi apzīmētas. Mēs nekādi nevaram ietekmēt to, cik lielā mērā saistītās tīmekļa vietnes atbilst piemērojamajiem datu aizsardzības noteikumiem. Tāpēc mēs iesakām jums iepazīties arī ar citu tīmekļa vietņu Privātuma politiku.

Izmaiņas Privātuma politikā

Privātuma politikas statuss tiek norādīts pēc datuma (zemāk). Mēs saglabājam tiesības mainīt šo Privātuma politiku jebkurā laikā, tā ietekmējot nākotnes darbības. Aktuālā versija ir pieejama tieši no tiešsaistes piedāvājuma. Lūdzam regulāri aplūkot tiešsaistes piedāvājumu un iepazīties ar aktuālo Privātuma politiku.

 

Izmaiņas Privātuma politikā: 2018. gada maijs

 

“Miele” digitālais asistents

“Miele” digitālais asistents ir tā saucamais sarunbots, ko nodrošina mūsu tehnisko pakalpojumu sniedzējs, “e-bot7 GmbH”, Perusastraße 7, 80333 Minhene. “Miele” digitālais asistents palīdzēs jums meklēt informāciju par “Miele” pakalpojumu pakotnēm un arī iegādāties tās, piemēram, “Miele” pakalpojumu sertifikātu, “Coffee Care” vai “Exclusive Care” pakotnes. Jūs varat vienkārši ierakstīt savu jautājumu tērzēšanas logā. Tad “Miele” digitālais asistents jums sniegs atbildes. Ja jūs vēlaties pieprasīt “Miele” pakalpojumu sertifikātu, “Miele” digitālais asistents nosūtīs saiti uz attiecīgo tīmekļa veidlapu.

“Miele” digitālais asistents neatbild uz klientu jautājumiem saistībā ar konkrētu līgumu. Ja jums ir šāda veida jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mūsu Klientu apkalpošanas dienestu (https://www.miele.lv/majsaimnieciba/kontaktinformacija-45.htm). Lai lietotu “Miele” digitālo asistentu, nav nepieciešami personas dati un tie netiek pieprasīti. Var tikt ievākta informācija par konkrētās ierīces veidu, kas ir nepieciešama “Miele” digitālajam asistentam, bet ne ierīces identifikators, piemēram, sērijas numurs.

Mēs apstrādājam jūsu datus, lai risinātu jūsu problēmas un lai uzlabotu mūsu uzņēmējdarbības un pakalpojumu procesus, tostarp “Miele” digitālo asistentu, kas atbilst mūsu likumīgajām interesēm. Apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. f daļa. Ja jūs iegādājaties “Miele” pakalpojumu sertifikātu vai citu “Miele” pakalpojumu pakotni, datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. b daļa. “E-bot7 GmbH” darbojas kā apstrādātājs mūsu uzdevumā un izpilda mūsu rīkojumus.

Jautājumi, ko jūs uzdodat “Miele” digitālajam asistentam, tāpat kā dati par izmantošanu, t.i., tērzēšanas ilgums, ziņojumu laika zīmogs, dialogu skaits un aptuvenā lietotāju atrašanās vieta, tiek glabāti ne ilgāk kā 90 dienas. Pēc tam jūsu jautājumi tiks neatgriezeniski izdzēsti. Bez tam, dati par izmantošanu tiek anonīmi glabāti statistikas mērķiem. Personas dati netiek izvērtēti.

 

[1] Google Analytics ir tīmekļa analītikas pakalpojums, kuru nodrošina Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94034, ASV („Google“).

 

Sīkdatnes

Cookie Notice

SIA "Miele" izmanto sīkdatnes (tostarp trešo personu sīkdatnes), lai iegūtu informāciju par to, kā apmeklētāji izmanto šo tīmekļa vietni. Šīs sīkdatnes palīdz mums sniegt Jums vislabāko iespējamo tiešsaistes pieredzi, pastāvīgi uzlabot mūsu tīmekļa vietni un sniegt Jums Jūsu interesēm atbilstošus piedāvājumus. Noklikšķinot uz pogas “Apstiprināt izvēli” vai “Apstiprināt visu”, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā attiecībā uz nākotni. Lai iegūtu papildinformāciju par sīkdatņu izmantošanu vai mainītu iestatījumus, lūdzu, noklikšķiniet uz “Vairāk informācijas” vai, lūdzu, skatiet mūsu privātuma politiku vai mūsu sīkdatņu politiku.

1. Vispārīgs skaidrojums

Sīkdatnes ir mazi teksta faili, kas tiek glabāti Jūsu datorā vai gala ierīcē, kad Jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietnes. Apmeklējot Miele tīmekļa vietni, Jūsu sistēmā var tikt saglabāta sīkdatne. Tā ietver atsevišķu rakstzīmju virkni, kuru var izmantot, lai identificētu Jūsu pārlūkprogrammu nākamreiz, kad apmeklējat vietni. Ir divi sīkdatņu veidi:

 • Pagaidu sīkdatnes: Šīs sīkdatnes, ko sauc arī par pārlūka sesijas sīkdatnēm, tiek īslaicīgi saglabātas Jūsu datorā vai termināļa ierīcē, kad apmeklējat mūsu vietni, un pēc tam tiek izdzēstas.
 • Pastāvīgas sīkdatnes: Šīs sīkdatnes ilgāku laiku paliek Jūsu datorā.

Parasti Miele izmanto dažādas interneta tehnoloģijas (piemēram, sīkdatnes, Java-Script), lai Jums būtu ērtāk izmantot Miele interneta lietojumprogrammas un optimizēt tās. Tas nozīmē:

 • Lai identificētu Jūs, piesakoties mūsu interneta veikalā, un nodrošinātu, ka tiek ievēroti spēkā esošie, Jums optimizētie drošības standarti.
 • Lai palīdzētu mums atcerēties produktus, kurus esat pievienojis iepirkumu grozam vai piezīmju blokā.
 • Lai parādītu produktu daudzumu, ko esat pievienojis iepirkumu grozam vai piezīmju blokam tīmekļa vietnē. 
 • Lai atgādinātu mums par Jūsu izvēlēto valodu pārlūka sesijas laikā, lai Jūs varētu vieglāk pārvietoties mūsu lapās.
 • Analizēt datus, piemēram, mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāju skaita vai visbiežāk apmeklēto tīmekļa vietņu novērtējumu. Mēs izmantojam analīzes rezultātus, lai optimizētu mūsu vietni.

Mainot sava interneta pārlūka sīkdatņu iestatījumus, Jūs varat deaktivizēt vai ierobežot sīkdatņu pārsūtīšanu. Jebkurā laikā Jūs varat izdzēst jau saglabātās sīkdatnes. Papildu īpaša pārlūkprogrammas informācija, kā izdzēst sīkdatnes, ir atrodama šeit:

 

Lūdzam ņemt vērā, ka, deaktivizējot sīkdatnes, Jūs, iespējams, vairs nevarēsiet izmantot visas tīmekļa vietnes funkcijas. Lielākās daļas pārlūkprogrammu izvēlnēs Jūs atradīsiet sīkdatņu lietošanas iestatīšanas iespējas. Parasti pārlūkprogrammai ir šādas iestatīšanas iespējas:

 

 • Skatīt sīkdatnes,
 • Atļaut sīkdatnes,
 • Deaktivizēt visas vai noteiktas sīkdatnes,
 • Aizverot pārlūku, deaktivizēt visas sīkdatnes.
 • Sīkdatņu bloķēšana,
 • Paziņot, kad ir jāiestata sīkdatne,
 • Iebildumi pret tīmekļa analīzes izsekošanu (atteikšanās).

Apmeklējot mūsu vietni, bannerisinformē Jūs par sīkdatņu izmantošanu un lūdz Jūsu piekrišanu sīkdatnēm, kurām ir nepieciešama piekrišana. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu, kas attiecas uz nākotni, kuru mēs detalizēti izskaidrojam šajā sīkdatņu politikā.

 

 1. Tehniski nepieciešamās sīkdatnes (būtiskās sīkdatnes)

Būtiskās sīkdatnes ir vajadzīgas vietņu navigācijai un to funkciju izmantošanai, piemēram, piekļuvei tīmekļa vietnes reģistrācijas daļai vai mūsu tērzēšanas rīka izmantošanai. Bez šīm sīkdatnēm noteiktas tīmekļa vietnes funkcijas nav iespējamas.

Personas datu apstrādes, izmantojot tehniski nepieciešamos sīkfailus, tiesiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Tehniski nepieciešamo sīkdatņu apkopotie dati netiek izmantoti lietotāju profilu izveidei.

Būtiskās sīkdatnes nevar deaktivizēt. Būtiskās sīkdatnes, kuras mēs izmantojam, parasti ir tā saucamās pārlūka sesiju sīkdatnes, kuras parasti tiek automātiski izdzēstas pēc pārlūka sesijas beigām.

 

Sīkdatņu politika

“Miele” digitālais asistents – sarunbots “e-bot7”

Savā tīmekļa vietnē mēs lietojam “Miele” digitālo asistentu, tā saucamo sarunbotu, ko nodrošina mūsu tehnisko pakalpojumu sniedzējs, “e-bot7 GmbH”, Perusastraße 7, 80333 Minhene. Lai nodrošinātu jums sarunbota funkciju, mums jāizmanto tehnoloģijas, ko sauc “Sesijas saglabāšana” un “Vietējā saglabāšana”, it īpaši, tehniskās identifikācijas, tērzēšanas vēstures atjaunošanas un analītikas / kvalitātes nodrošināšanas nolūkos. Bez šīm tehnoloģijām sarunbota pakalpojums nav izmantojams. Šīs tehnoloģijas tiks izmantotas tikai tad, ja jūs aktīvi pieprasāt sarunbota pakalpojuma izmantošanu. Plašāku informāciju par “e-bot7” un datu apstrādes darbībām saistībā ar sarunbota funkcijas izmantošanu skatiet mūsu konfidencialitātes paziņojumā.

Nosaukums

Trešā puse

Mērķis

Saglabāšanas laiks

Ebot7/webchat/env (Sesijas saglabāšana)

e-bot7 GmbH

Informācija saistībā ar tērzēšanas lietotnes ieviešanas vidi

Sesija

Ebot7/webchat/config (Sesijas saglabāšana)

Informācija par tērzēšanas lietotnes versiju

Sesija

Chat-jwt

(Vietējā saglabāšana)

Sesijas marķieris lietotāja tehniskai identifikācijai (anonimizēts ID)

Neierobežoti (bet identifikācijas marķieris kļūst nederīgs pēc 24 stundām)

convId_

(Vietējā saglabāšana)

Sarunas identifikators tērzēšanas vēstures atjaunošanai (anonīms ID)

Neierobežoti (bet identifikācijas marķieris kļūst nederīgs pēc 24 stundām)

Eb7UUID:

(Vietējā saglabāšana)

Analītisks identifikators tērzēšanas loga atvēršanai, ielādei un aizvēršanai (anonīms ID)

Neierobežoti (bet identifikācijas marķieris kļūst nederīgs pēc 24 stundām)

 

Dažas būtiskās sīkdatnes nodrošina un / vai tām piekļūst trešās puses. Sīkāka informācija par trešajām pusēm un to rīkiem, kuriem mēs izmantojam būtiskās sīkdatnes, ir paskaidrota zemāk.

2.1 Google

Savā tīmekļa vietnē mēs izmantojam dažādas būtiskās sīkdatnes, kuras nodrošina un / vai izmanto Google Ireland Limited ("Google") - uzņēmums, kas ir reģistrēts un uzraudzīts saskaņā ar Īrijas likumiem (reģistrācijas numurs: 368047), ar savu juridisko adresi Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 , Īrija (“Google”). Papildinformāciju par šiem Google pakalpojumiem var atrast zemāk un vietnē https://www.google.com/privacy/ads/.

Google Tag Manager

Google Tag Manager ir a tagu pārvaldības sistēma  (TMS), kas ļauj tīmekļa vietnēm to mājaslapās vai mobilajās lietotnēs ātri un viegli atjaunināt mērījumu kodus un ar tiem saistītos kodu fragmentus. Kad projektam ir pievienots neliels Tag Manager koda segments, tīmekļa vietne var droši un ērti izvietot analīzes un mērīšanas tagu konfigurācijas no tīmekļa lietotāja interfeisa.

2.2 Papildu informācija

Sīkāka informācija par katru no mūsu izmantotajām atsevišķajām sīkdatnēm ir atrodama šajā tabulā:

 

Nosaukums

Trešā puse

Mērķis

Glabāšanas termiņš

 

NID

 

 

Google

 

 

 

Google Tag Manager

 

 

6 mēneši

gtm_auth

 


Pārlūka sesija

 

gtm_debug

gtm_preview

 

3. Analīzes sīkdatnes

Turklāt mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas ļauj analizēt Jūsu lietošanas paradumus (tā saucamās analīzes sīkdatnes). Ar šīm sīkdatnēm mēs apkopojam un glabājam šādus datus:

- Lapu apmeklējumu biežums

- Atslēgvārdu meklēšana

- Tīmekļa vietnes funkciju izmantošana

Jūsu dati, kas ir savākti, izmantojot sīkdatnes, ir pseidonimizēti, lai vairāk nebūtu iespējams piešķirt datus attiecīgajam lietotājam bez papildu datiem.

Šī apstrāde ļauj mums uzlabot mūsu tīmekļa vietnes kvalitāti un tās saturu. Šīs datu apstrādes tiesiskais pamats ir piekrišana saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu attiecībā uz nākotni, pārvaldot iestatījumus šīs politikas augšējā daļā.

Dažas analītikas sīkdatnes nodrošina un / vai tām piekļūst trešās puses. Sīkāka informācija par trešajām pusēm un to rīkiem, kuriem mēs izmantojam analītikas sīkdatnes, ir paskaidrota zemāk.

3.1 Google

Savā tīmekļa vietnē mēs izmantojam dažādas analītiskās sīkdatnes, kuras nodrošina un / vai izmanto Google Ireland Limited ("Google") - uzņēmums, kas ir reģistrēts un tiek uzraudzīts saskaņā ar Īrijas likumiem (reģistrācijas numurs: 368047), ar tās juridisko adresi Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 , Īrija (“Google”). Papildinformāciju par šiem Google pakalpojumiem var atrast zemāk un tīmekļa vietnē https://www.google.com/privacy/ads/.

Google Analytics

Mūsu tīmekļa vietne izmanto Google Analytics, lai izstrādātu un uzlabotu tīmekļa vietni atbilstoši pieprasījumam. Google Analytics izmanto tā saucamās sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu gala ierīcē un kas ļauj analizēt tīmekļa vietnes izmantošanu. Sīkdatnes radītā informācija parasti tiek pārsūtīta uz Google serveri ASV un tiek glabāta tur. Šajā vietnē mēs izmantojam IP maskēšanas paplašinājumu (tā saucamo IP maskēšanu), t.i., pirms IP adreses nodošanas un glabāšanas ASV Google saīsina Jūsu IP adresi Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās Eiropas Ekonomikas zonas līguma dalībvalstīs. Pilna IP adrese tiek pārsūtīta uz Google serveri ASV un tur saīsināta tikai izņēmuma gadījumos.

Šīs tīmekļa vietnes operatora vārdā Google izmantos šo informāciju, lai novērtētu kā Jūs izmantojat tīmekļa vietni, apkopotu pārskatus par tīmekļa vietnes darbībām un sniegtu papildu pakalpojumus tīmekļa vietnes operatoram saistībā ar tīmekļa vietnes un interneta izmantošanu.

Ja esat Google konta īpašnieks un esat piekritis reklamēšanas personalizēšanai (“Reklāmu personalizēšana”), tad Google pakalpojumi ietver arī pārskatus par mūsu reklamēšanas pasākumu efektivitāti (tostarp pārskatu par vairākām ierīcēm), demogrāfiju un mūsu lietotāju interesēm, kā arī funkcijām tiešsaistes reklāmas piegādei starp ierīcēm. Šajā gadījumā datu apstrādes tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana Google (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Jūs varat iebilst pret to, kā Google Analytics ievāc vai novērtē datus, lejupielādējot un instalējot pārlūka spraudni, kas pieejams vietnē: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Mūsu nosūtītie dati, kuri ir saistīti ar sīkdatnēm, lietotāja ID vai reklāmas ID, tiek automātiski izdzēsti pēc 14 mēnešiem.

Papildinformācijai par Google Analytics lietošanas noteikumiem, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni https://www.google.com/analytics/terms/.

3.2 Turpmāka informācija

Jūs varat deaktivizēt analītiskās sīkdatnes. Sīkāka informācija par visām individuālajām analītiskajām  sīkdatnēm ir atrodama šajā tabulā:

Nosaukums

Trešā puse

Mērķis

Glabāšanas termiņš

 

_ga

 

Google

 

 

 

Google Analytics
 

 

2 gadi

_gid

 

24 stundas

 

_gat

1 minūte

 

 

AMP_Token

 

No 30 sekundēm līdz  1 gadam

 

 

_gac_<property-id>

90 dienas

 

4. Mārketinga sīkdatnes

Jaunu mērķnorāžu / veicinošās tirgvedības nolūkā un tiešsaistes reklāmas paziņojumu pievienošanai izmantojam tā sauktās trešo personu tirgvedības sīkdatnes.

Ar jaunām mērķnorādēm vai veicinošo tirgvedību tiek saprastas tehnoloģijas, kuras izmantojot, lietotājiem, kuri iepriekš ir apmeklējuši noteiktu tīmekļvietni, arī pēc šīs tīmekļvietnes atstāšanas tiek piedāvāta piemērota reklāma. Tāpēc savas tīmekļvietnes lietotājiem ir vēlreiz jāatgādina, kāpēc tiek izmantotas atbilstošo pakalpojumu sniedzēju sīkdatnes. Turklāt tiek ņemta vērā līdzšinējā lietošanas vēsture. Piemēram, ja lietotājs aplūko noteiktus produktus, šos vai līdzīgus produktus viņam var vēlāk ievietot kā reklāmu citās tīmekļvietnēs. Tā ir personalizēta reklāma, kas ir piemērota atsevišķu lietotāju vajadzībām. Šādai personalizētai reklāmai nav jāveic atpazīšana, lai identificētu lietotāju. Tādējādi jaunām mērķnorādēm vai veicinošajai tirgvedībai izmantotos datus neapkopojam kopā ar citiem datiem.

Šādas tehnoloģijas izmantojam tiešsaistes reklāmas paziņojumu ieslēgšanai. Paziņojumu ieslēgšanai kā piedāvātājus piesaistām trešās personas.

Datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (“Piekrišana”).

Mūsu izmantotās tirgvedības sīkdatnes ir minētas turpmāk.

“Google” veicinošās tirgvedības funkcija

Ar “Google” veicinošās tirgvedības funkciju varam piedāvāt saviem lietotājiem ar viņu interesēm pamatotus reklāmas paziņojumus citās tīmekļvietnēs “Google Ads” tīklā (tā sauktos ““Google” paziņojumus” vai paziņojumus citās vietnēs). Šajā nolūkā tiek analizētas lietotāju darbības mūsu tīmekļvietnē, lai varētu parādīt lietotājiem mērķētu reklāmu citās vietnēs arī pēc mūsu tīmekļvietnes apmeklējuma. Tāpēc “Google” saglabā skaitli to lietotāju pārlūkos, kuri apmeklē noteiktus “Google” pakalpojumus vai “Google” displeju tīklā esošas tīmekļvietnes. Šis skaitlis, kas tiek apzīmēts kā “sīkdatne”, iekļauj šo lietotāju apmeklējumus. Šis skaitlis kalpo noteikta datora tīmekļa pārlūka viennozīmīgai identifikācijai, nevis personas identifikācijai, ar personu saistīti dati netiek saglabāti.

“Google” sīkdatņu izmantošanu var atslēgt, uzstādot šajā saitē esošo spraudni: www.google.com/settings/ads/plugin.

“Google Conversion Tracking”

Turklāt saistībā ar to izmantojam “Google Conversion Tracking”. Ja uzklikšķināt uz “Google” ieslēgtā paziņojuma, galiekārtā tiek atstāta 30 dienas derīga “Conversion Tracking” sīkdatne. Šī sīkdatne netiek izmantota personas identificēšanai. Ar konversijas sīkdatnes palīdzību iegūtā informācija tiek izmantota, lai izveidotu “Google Ads” klientu konversijas statistiku.

Varat izslēgt savā pārlūkā ar interesēm pamatotus “Google” paziņojumus, adresē https://adsettings.google.de/authenticated ieslēdzot skārienlaukumu “Izslēgt” vai veicot izslēgšanu adresē https://www.aboutads.info/choices/.

Sīkāka informācija par visām individuālajām analītiskajām  sīkdatnēm ir atrodama šajā tabulā:

Nosaukums

Trešā puse

Mērķis

Glabāšanas termiņš

_gaexp

Google

Izmanto, lai noteiktu lietotāja iekļaušanu eksperimentā un eksperimentu beigas, kurās lietotājs ir iekļauts.

90 dienas

_opt_awcid

Izmanto kampaņām, kas kartētas uz Google Ads klientu ID.

24 stundas

_opt_awmid

Izmanto kampaņām, kas kartētas uz Google Ads kampaņu ID.

24 stundas

_opt_awgid

Izmanto kampaņām, kas kartētas uz Google Ads reklāmu kopu ID.

24 stundas

_opt_awkid

Izmanto kampaņām, kas kartētas uz Google Ads kritēriju ID.

24 stundas

_opt_utmc

Saglabā pēdējo utm_campaign vaicājuma parametru.

24 stundas

 

Citi “Google” tirgvedības platformas pakalpojumi

Turklāt mūsu tīmekļvietne izmanto citus “Google” tirgvedības platformas pakalpojumus (agrāk “Google Doubleclick”). Šie pakalpojumi ieslēdz sīkdatnes, lai parādītu lietotājam atbilstošus paziņojumus, uzlabotu ziņojumus par kampaņas norisi vai nepieļautu paziņojumu vairākkārtīgu parādīšanu lietotājam.  

No sīkdatnes identifikatora “Google” saprot, kuri paziņojumi ir tikuši parādīti konkrētajā pārlūkā, un tādējādi nepieļauj to vairākkārtīgu parādīšanu. Turklāt ar sīkdatnes identifikatora palīdzību “Google” saprot tā saucamās konversijas, kad lietotājs pamana paziņojumu un vēlāk apmeklē reklāmdevēja tīmekļvietni un tajā kaut ko iegādājas. Saskaņā ar “Google” sniegto informāciju šīs sīkdatnes nesatur personīgu informāciju.

Jūsu pārlūks automātiski izveido tiešo savienojumu ar “Google” serveri. Nevaram ietekmēt to datu apjomu un turpmāko izmantošanu, kas ir iegūti, izmantojot “Google” pakalpojumu. Saskaņā ar “Google” sniegto informāciju ar šiem pakalpojumiem “Google” iegūst informāciju, ka esat apmeklējuši atbilstošu mūsu tīmekļvietnes daļu vai uzklikšķinājuši uz mūsu paziņojuma. Ja esat reģistrēts kādā “Google” pakalpojumā, “Google” šo apmeklējumu var attiecināt uz jūsu lietotāja kontu. Pat ja neesat reģistrējies “Google” vai neesat pierakstījies, pastāv iespēja, ka reklāmdevējs uzzinās un saglabās jūsu IP adresi.

Turklāt sīkdatnes ļauj mums saprast, vai veicat noteiktas darbības mūsu tīmekļvietnē pēc tam, kad esat ievērojuši kādu no mūsu paziņojumiem “Google” vai citā platformā vai uzklikšķinājuši uz tā (“Conversion-Tracking”, “Floodlight”). Šo sīkdatni “Google” izmanto, lai saprastu saturu, uz kuru reaģējāt mūsu tīmekļvietnē, lai vēlāk varētu jums nosūtīt mērķētu reklāmu.

Varat nepieļaut izsekošanas metodi, veicot atbilstošu iestatījumu sava pārlūka programmatūrā (piemēram, atslēdzot trešo personu sīkdatnes), izslēdzot “Conversion-Tracking” sīkdatnes, savos pārlūka iestatījumos bloķējot sīkdatnes no domēna www.googleadservices.com, attiecībā uz interesēs balstītiem reklāmdevēju paziņojumiem, kas ir daļa pašregulācijas kampaņas “About Ads”, saitē https://www.aboutads.info/choices vai saitē https://www.google.com/settings/ads. Tomēr norādām, ka šajā gadījumā, iespējams, nevarēsiet pilnā apjomā izmantot visas šī piedāvājuma funkcijas.

Plašāku informāciju par “Google” tirgvedības platformu var iegūt vietnē https://marketingplatform.google.com/. Papildinformāciju var iegūt arī “Network Advertising Initiative (NAI)” vietnē https://www.networkadvertising.org/.

 

_gcl_au

“Google”, atkārtojas

Izmanto “Google AdSense”, lai eksperimentētu ar reklāmas efektivitāti tīmekļvietnēs, kas izmanto viņu pakalpojumus.

90 dienas

“Doubleclick_spotlight”

“Google”, atkārtojas

Pazīmes reklāmas analīzei un izpratnei, kuri sludinājumi, kampaņas vai produkti tiek pārdoti vislabāk.

540 dienas

“Doubleclick”

“Google”, atkārtojas

 

540 dienas

 

4.1 Adform

Savā tīmekļa vietnē mēs izmantojam mārketinga sīkdatni, ko nodrošina un / vai izmanto Adform.

Adform ir tehnoloģiju uzņēmums, kas sniedz tiešsaistes reklāmas pakalpojumus pasaules lielākajām vietnēm un reklāmdevējiem.

Papildinformācija par Adform sīkdatņu izmantošanu ir atrodama šeit

4.2 Facebook

Savā tīmekļa vietnē mēs izmantojam mārketinga sīkdatni, kuru nodrošina un / vai izmanto Facebook.

Facebook sīkdatnes tiek izmantotas, ja Jums ir Facebook konts, Jūs izmantojat Facebook produktus, tai skaitā Facebook tīmekļa vietni un lietotnes, vai apmeklējat citas tīmekļa vietnes un lietotnes, kurās tiek izmantoti Facebook produkti (tostarp poga Patīk vai citas Facebook tehnoloģijas). Sīkdatnes ļauj Facebook piedāvāt Jums Facebook produktus un apzināt informāciju, ko viņi saņem par Jums, ieskaitot informāciju par citu tīmekļa vietņu un lietotņu izmantošanu neatkarīgi no tā, vai esat reģistrējies vai esat pieteicies.

Papildinformāciju par Facebook sīkdatnēm ir atrodama šeit.

4.3 Turpmāka informācija

Jūs varat deaktivizēt mārketinga sīkdatnes. Sīkāka informācija par visām individuālajām mārketinga sīkdatnēm ir atrodama zemāk norādītajā tabulā:

Nosaukums

Trešā puse

Mērķis

Glabāšanas termiņš

__ADFUID__

Adform

Adform

28 dienas

userID

Facebook

Facebook

28 dienas

 

5. Qualtrics

Izmantojam pakalpojumus, ko nodrošina Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo, UT 84604, ASV, lai savā mājaslapā veiktu aptaujas par klientiem, produktiem un zīmoliem. Kad piedalāties aptaujā, izmantojam Qualtrics sīkdatnes ar ID vērtībām, galvenokārt, lai sekotu aptauju seansiem un uzturētu tos. Lai uzzinātu vairāk par Qualtrics LLC, lūdzu, skatiet www.qualtrics.com

Nosaukums

Trešā puse

Mērķis

Saglabāšanas laiks

Aptaujas identifikators

Qualtrics LLC

Sīkdatne tiek izmantota, lai identificētu aptaujas veicēju un saglabātu lietotāja aptauju vēsturi, lai sekotu aptauju seansiem vai tos uzturētu.

6 mēneši

Sesijas identifikatora tēmturis un vaicājuma parametri, kas atbilst sesijas identifikatoram

Sīkdatne tiek izmantota, lai iezīmētu sesijas identifikatoru un lietotāja atbildes URL, lai tad, kad seanss tiek saglabāts un turpināts vēlāk, lietotājs varētu atgriezties pie savas atbildes un turpināt to.

Līdz 1 gadam pēc seansa beigām

QST

Sīkdatne tiek izmantota, lai atzīmētu aizpildīto aptauju un neļautu lietotājam to aizpildīt vēlreiz.

6 mēneši

<surveyid><statedata>-reloadSession

Sīkdatne tiek izmantota aptaujās, kuras lieto SSO autentifikāciju, lai informētu Qualtrics par to, kurš seanss ir jāpārlādē, ja respondents iziet no aptaujas un atgriežas tajā.

15 minūtes

URL tēmturis, kas var tikt papildināts ar ‘-singleReload’

Sīkdatne tiek izmantota, lai atzīmētu aizpildīto aptauju un neļautu lietotājam to aizpildīt vēlreiz.

6 mēneši