Ilgtspējība

Nachhaltigkeit

Atbildība

Uzņēmumam "Miele" ilgtspējīga attieksme ir nodrošinājusi tā vērtības un tradīcijas, kā arī noteiktu pamatu uzņēmuma ilgtermiņa panākumiem. Miele ir ANO Ilgtspējības organizācijas Global Compact biedrs un uzņēmums ir parakstījies zem "Daudzveidības hartas". Ik pa diviem gadiem "Miele" publicē ilgtspējas pārskatu.

Uzziniet vairāk: miele-sustainability.com

Informācija par kritiskajām vielām

Informācija par kritiskajām vielām saskaņā ar Eiropas Regulas Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), 33. pantu

Vairāk informācijas: Miele.lv/Reach