Kopšanas simboli

Simboli mazgāšanai

Symbol Waschen

Visbiežāk izplatītie apzīmējumi uz apģērba etiķetēm. Šis simbols nozīmē to, ka apģērba gabalu ļauts mazgāt normāli veļas mazgājamajā mašīnā.

Symbol Waschen

Mazgājamās bļodas simbols norāda, ka apģērba gabalu ļauts mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā. Bļodā norādītais grādu skaits atbilst maksimālajai temperatūrai, kādā var mazgāt attiecīgo izstrādājumu. Ja simbolā mazgājamā bļoda ir pasvītrota, tas nozīmē, ka attiecīgo izstrādājumu jāmazgā saudzējošā režīmā. Miele automātiskajām veļas mazgājamajām mašīnām ir pieejama minimālās gludināšanas programma. Simbols ar divām pasvītrojuma svītrām iesaka izmantot Miele sintētisko izstrādājumu programmu.

Symbol Waschen

Mazgāšana ar rokām. Šis simbols Miele automātiskajās veļas mazgājamajās mašīnās ar programmu "Mazgāšana ar rokām - vilnai" vai "zīdam" vai augstākais 40°C mazgājamajā bļodā. Pēdējais simbols nozīmē: Neizgriezt, neberzt.

Symbol Waschen

Skaidra lieta mazgāšanai. Apģērbu ar šādu zīmi nedrīkst mazgāt ne ar rokām, ne veļas mazgājamajā mašīnā.

Simboli žāvēšanai

Symbol Trocknen

Laižam vaļā! Šo veļas gabalu vienmēr iespējams izžāvēt centrifūgas tipa veļas žāvētājā. Ar punktiem tiek apzīmēta centrifūgas tipa veļas žāvētāja žāvēšanas pakāpe. Divi punkti: Tekstilizstrādājumus drīkst žāvēt normālā temperatūras režīmā. Viens punkts nozīmē piesardzību: Žāvējiet veļu zemākā temperatūrā Miele centrifūgas tipa veļas žāvētājā ar papildfunkciju "Saudzīgi".
Miele centrifūgas tipa veļas žāvētājs ar siltumsūkni vienmēr veic žāvēšanu ar zemāku karstumu (1 punkts) un tādēļ tas ir īpaši saudzīgs Jūsu veļai.

Symbol Trocknen

Atslēgt centrifūgas režīmu. Šo apģērba gabalu nekādā gadījumā nedrīkst žāvēt veļas žāvētājā.

 

Simboli gludināšanai & rullēšanai

Symbol Bügeln & Mangeln

Gudra pieeja pret burzījumu. Gludekļa simbols uz etiķetes nozīmē to, ka apģērba gabalu drīkst ne tikai gludināt, bet arī rullēt ar siltu gludināšanas rulli. Punkti norāda gludekļa temperatūru. Trīs punkti norāda apmēram 200 grādu temperatūru. Divi punkti norāda apmēram 150 grādu temperatūru. Viens punkts norāda, ka gludināšanai un rullēšanai ir pietiekami ar apmēram 110 grādiem.

Symbol Bügeln & Mangeln

Esat atbrīvots no gludināšanas. Apģērba gabals ar šādu zīmi nav jāgludina vai jārullē.

 

Simboli balinātājam

Symbol Chloren

Aizpildīts balts: Šo apģērba gabalu drīkst balināt ar hloru saturošiem līdzekļiem.

Symbol Chloren

Bez hlora: Šo apģērba gabalu nedrīkst balināt ar hloru saturošiem līdzekļiem.

 

Simboli ķīmiskajai tīrīšanai

Symbol Chemische Reinigung

F nozīmē ogļūdeņradi saturošus tīrīšanas līdzekļus. Pasvītrots simbols nozīmē mehāniskas slodzes, mitruma pielietošanas un temperatūras ierobežojumu.

Symbol Chemische Reinigung

P nozīmē to, ka izstrādājumu ļauts tīrīt ar perhloretilēnu. Pasvītrots simbols nozīmē mehāniskas slodzes, mitruma pielietošanas un temperatūras ierobežojumu. 

Symbol Chemische Reinigung

Pārsvītrots simbols nozīmē to, ka šo apģērba gabalu nedrīkst tīrīt ķīmiski, bet tas jāmazgā ar rokām.

Simboli mitrajai tīrīšanai

Symbol Nassreinigung

Šis simbols nozīmē to, ka tekstila izstrādājums jānodod profesionālai tekstila tīrīšanai mitrās tīrīšanas sistēmā.