Pakalpojuma pasūtījums

Lai garantētu, ka saņemsiet vislabākās kvalitātes pakalpojumus, lūdzu, pilnībā aizpildiet veidlapu.

 

 

 

Iekārtas tips*

 

Modelis*

Informācija par iekārtas defektu (lūdzu, norādiet informāciju par iekārtu atbilstoši uz identifikācijas datu plāksnītes norādītajai informācijai. Identifikācijas datu plāksnītes atrašanās vietu skatiet šeit.)

 

Sērijas Nr.

Problēmas apraksts*

Personiskā informācija

Uzruna*

Vārds

Uzvārds*

Iela*

Pilsēta*

Pasta indekss

Tālrunis*

E-pasta adrese*


* Obligāti aizpildāmie lauki