Uzņēmuma attīstība

Geschäftsentwicklung

Uzņēmuma attīstība

2017./2018. saimniecības gadā, kas beidzās 2018. gada 30. jūnijā, uzņēmuma apgrozījums sasniedza 4,1 miljardus eiro. Tas parāda pieaugumu par 167 miljoniem eiro jeb 4,3 procentiem. Uzņēmuma apgrozījums vietējā Vācijas tirgū pieauga līdz 1,21 miljardiem eiro (par 2,4 procentiem). Miele Grupa visā pasaulē nodarbina 20 098 cilvēkus, no kuriem 11 225 strādā Vācijas uzņēmumos (2018. gada 30. jūnija dati).

Miele Group turnover
Miele Group workforce