Vadības nepārtrauktība

Vadības nepārtrauktība

Kopš dibināšanas 1899. gadā uzņēmums ir bijis Mīļu (Miele) un Cinkannu (Zinkann) ģimenes īpašumā. Uzņēmuma dalībnieki ir apmēram 80 ģimenes locekļi, kuri visi ir kāda no diviem uzņēmuma dibinātājiem ‒ Karla Mīles (Carl Miele) vai Reinharda Cinkanna (Reinhard Zinkann) ‒ tiešie pēcteči.

Abas ģimenes īsteno uzņēmuma operatīvo vadību kopā ar četriem valdes locekļiem, kuri darbojas neatkarīgi no ģimenes, bet katrs atbild par savu jomu. Visiem izpilddirektoriem ir vienlīdzīgas tiesības.

No kreisās puses uz labo: Dr. Markuss Mīle (Markus Miele) (izpilddirektors un līdzīpašnieks), Dr. Stefans Breits (Stefan Breit) (tehnoloģijas), Dr. Aksels Knīls (Axel Kniehl) (tirgvedība un pārdošana), Rebeka Šteinhāge (Rebecca Steinhage) (cilvēkresursi un sabiedriskās attiecības), Dr. Reinhards Cinkanns (Reinhard Zinkann) (izpilddirektors un līdzīpašnieks) un Olafs Barčs (Olaf Bartsch) (finanses un administrācija).