Kompetence ventilācijas tehnoloģiju izmantošanā

Ventilācijas tehnoloģijas
Visi "Miele" tvaika nosūcēji tiek pārbaudīt saskaņā ar spēkā esošajiem Eiropas standartiem. Produktu pārskatos norādītie gaisa plūsmas un trokšņa līmeņa raksturlielumi ir orientējoši un salīdzināmi lielumi. Uzņēmums "Miele" ir CECED* (Eiropas mājsaimniecības iekārtu ražotāju komiteja) biedrs; visi šīs organizācijas biedri ir brīvprātīgi apņēmušies mērīt gaisa plūsmas un trokšņa līmeņa raksturlielumus saskaņā ar spēkā esošajiem Eiropas standartiem un publicēt katalogos tikai šīs vērtības. Tādējādi gala klientiem tiek nodrošināta saprotama veiktspējas informācija.
Ārējs ventilators
Gaisa novadīšanas režīmā, izmantojot ārējo ventilatoru, samazinās troksnis virtuvē. Tādā gadījumā ventilators neatrodas tvaika nosūcējā, kā parasti, bet tiek uzstādīts, piemēram, pie ārsienas. Lai trokšņa samazināšana būtu efektīva, mēs iesakām ierīkot vismaz 5–7 garu gaisa izplūdes kanālu. Ventilators un tvaika nosūcējs savstarpēji ir savienoti ar vadības kabeli. Šim risinājumam Miele piedāvā ārsienā (AWG 102*), jumtā (DGG 102) vai iekštelpās (ABLG 202) uzstādāmus gaisa izplūdes ventilatorus.
Trokšņa slāpētāji — vēl klusākai darbībai
Daudzi "Miele" tvaika nosūcēji sērijveidā ir aprīkoti ar efektīvu skaņas izolācijas paketi un tāpēc darbojas ļoti klusi. Vēl klusāku darbību var nodrošināt ar "Miele" trokšņa slāpētāju DASD 150, kuru var iegādāties atsevišķi. Tas samazina trokšņa līmeni līdz 4,5 dB(A) re1pW un veido klusu un mierīgu darba vidi. Turklāt to var izmantot dažādi. Trokšņa slāpētājs ir piemērots gan gaisa novadīšanas, gan gaisa cirkulācijas režīmam.
Sienas kārba
Lai izplūstošo gaisu izvadītu no telpas, ārsienā ir jāiebūvē sienas kārba. Parastajos risinājuma variantos var izveidoties siltā un aukstā gaisa apmaiņa, kas rada enerģijas zudumus. Piemēram, ziemā gaisa novadīšanas kanālos var iekļūt aukstais gaiss.
Jumta kanāls
Ja gaisa izvadīšanu vēlaties ierīkot jumtā, jums būs nepieciešams jumta kanāls. Miele piedāvā dažādus modeļus (DDF 125/150 vai DDF 200), kas ir piemēroti jumta slīpumam no 22° un dažādiem jumta seguma veidiem. Kvalitatīvais nerūsējošā tērauda korpuss ir pārklāts ar svina hidroizolācijas slāni, kas ir izturīgs pret laikapstākļu iedarbību.
Gaisa izplūdes šļūtenes
Gaisa izplūdes kanāls nodrošina iespēju noteiktā virzienā izvadīt no telpas aromātus, mitrumu un karstumu. Izplūdes kanāla ģeometrija un īpašības nosaka gaisa plūsmas intensitāti un trokšņa līmeni tvaika nosūcējā. Vispiemērotākie ir apaļi izvadkanāli ar gludām sienām vai speciāli plakani kanāli bez diametra samazinājuma. Parasti Miele iesaka kanālus ar 150 mm diametru. Tvaika nosūcējiem ar ļoti augstu gaisa plūsmas jaudu parasti izmanto kanālus ar 200 mm diametru."Miele" piedāvā elastīgus alumīnija kanālus ar mazu viļņojuma augstumu. Elastīgie alumīnija kanāli DAS 150 un DAS 200 ar 150 un 200 mm diametru atbilst ugunsdrošības klases B1 prasībām.
AWG 102 patents: DE 102 20 515 B4 Aprīkojuma varianti atkarīgi no modeļa