Kompetence ventilācijas tehnoloģiju izmantošanā

Ventilācijas tehnoloģijas
visi “Miele” tvaika nosūcēji ir pārbaudīti atbilstoši aktuālajiem spēkā esošajiem Eiropas normatīviem. Ventilācijas un skaņas stipruma līmeņi, kas ir minēti šajā katalogā, ir reprezentatīvas un salīdzināmas vērtības. Kopš 2009. gada “Miele” ir CECED* (Eiropas Mājsaimniecības iekārtu ražotāju apvienības) biedrs, un visi biedri ir uzņēmušies brīvprātīgas saistības mērīt ventilācijas un skaņas stipruma līmeņus atbilstoši spēkā esošajiem Eiropas normatīviem un tikai tos publicēt katalogos. Tas nodrošina galapatērētājiem caurredzamus jaudas parametrus.
Ārējs ventilators
Gaisa novadīšanas režīmā, izmantojot ārējo ventilatoru, mazinās troksnis virtuvē. Tādā gadījumā ventilators neatrodas tvaika nosūcējā kā parasti, bet tiek uzstādīts, piemēram, pie ārsienas. Lai trokšņa mazināšana būtu efektīva, iesakām ierīkot vismaz 5–7 metru garu gaisa izplūdes kanālu. Ventilators un tvaika nosūcējs savstarpēji ir savienoti ar vadības kabeli. Šim risinājumam “Miele” piedāvā ārsienā (AWG 102), jumtā (DGG 102) vai iekštelpās (ABLG 202) uzstādāmus gaisa izplūdes ventilatorus.
Trokšņa slāpētāji — vēl klusākai darbībai
Daudzi "Miele" tvaika nosūcēji sērijveidā ir aprīkoti ar efektīvu skaņas izolācijas paketi un tāpēc darbojas ļoti klusi. Vēl klusāku darbību var nodrošināt ar "Miele" trokšņa slāpētāju DASD 150, kuru var iegādāties atsevišķi. Tas samazina trokšņa līmeni līdz 4,5 dB(A) re1pW un veido klusu un mierīgu darba vidi. Turklāt to var izmantot dažādi. Trokšņa slāpētājs ir piemērots gan gaisa novadīšanas, gan gaisa cirkulācijas režīmam.
Sienas kārba
Lai izplūstošo gaisu izvadītu no telpas, ārsienā ir jāiebūvē sienas kārba. Parastajos risinājuma variantos var izveidoties siltā un aukstā gaisa apmaiņa, kas rada enerģijas zudumus. Piemēram, ziemā gaisa novadīšanas kanālos var iekļūt aukstais gaiss. “Miele” sienas kārba DMK 150 vai DMK 150-1 nepieļauj šo risku, jo tā ir aprīkota ar cieši noslēdzamu pretvārstu. Magnētisks aizvars neļauj aukstajam vai siltajam āra gaisam ieplūst ēkā – tas taupa elektroenerģiju. Turklāt netiek pieļauta svešķermeņu, piem., lapu, netīrumu utt., iekļūšana gaisa izplūdes kanālā. Sienas kārbas lameles ir veidotas tā, lai vadītu gaisa plūsmu. Tādējādi tiek minimizēti gaisa plūsmas zudumi un gaisa plūsma tiek aizvadīta prom no mājas ārsienas.
Jumta kanāls
Ja gaisa izvadīšanu vēlaties ierīkot jumtā, jums būs nepieciešams jumta kanāls. Miele piedāvā dažādus modeļus (DDF 125/150 vai DDF 200), kas ir piemēroti jumta slīpumam no 22° un dažādiem jumta seguma veidiem. Kvalitatīvais nerūsējošā tērauda korpuss ir pārklāts ar svina hidroizolācijas slāni, kas ir izturīgs pret laikapstākļu iedarbību.
Gaisa izplūdes šļūtenes
Gaisa izplūdes kanāls nodrošina iespēju noteiktā virzienā izvadīt no telpas aromātus, mitrumu un karstumu. Izplūdes kanāla ģeometrija un īpašības nosaka gaisa plūsmas intensitāti un trokšņa līmeni tvaika nosūcējā. Vispiemērotākie ir apaļi izvadkanāli ar gludām sienām vai īpaši plakani kanāli bez diametra samazinājuma. Parasti “Miele” iesaka kanālus ar 150 mm diametru. Tvaika nosūcējiem ar ļoti augstu gaisa plūsmas jaudu parasti izmanto kanālus ar 200 mm diametru. “Miele” piedāvā plašu plakano kanālu sortimentu. Plašāka informācija ir pieejama piederumu katalogā.
Conseil Européen de la Construction d’appareils Domestiques Aprīkojuma varianti atkarīgi no modeļa