Pēcdarbības vadība

Automātiska ventilatora pēcdarbība
Automātiska ventilatora pēcdarbības funkcija nodrošina pilnīgu pēc gatavošanas procesa telpas gaisā palikušo tvaiku un aromātu nosūkšanu. Tvaika nosūcējs automātiski izslēdzas atkarībā no iestatītā laika pēc 5 vai 15 minūtēm.
Aprīkojuma varianti atkarīgi no modeļa