Sākšanas aizkave un laika atskaitīšanas indikators

Plānveidīga veļas kopšana
Ar sākšanas aizkaves funkciju Jūs varat noteikt, kad jāsāk nākamā mazgāšanas programma. Tas ir īpaši noderīgi, ja vēlaties izmantot elektroenerģijas nakts tarifu vai ja programmai jābūt tikko pabeigtai, kad Jūs, piemēram, atgriežaties mājās no darba. Programmas sākšanu var ieprogrammēt līdz 24 stundām iepriekš. Displejā turklāt ir redzams, kad tiks pabeigta pašreizējā programma.
Aprīkojuma varianti atkarīgi no modeļa